Human Tree (ต้นไม้มนุษย์) ตอนที่ 3 “Human Capital ทุนมนุษย์”


ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดในตระกูลที่ดีแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะเราเห็นได้มากมายว่าคนเหล่านั้นหลาย ๆ คนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ และในทางตรงกันข้ามคนที่เกิดในตระกูลที่ธรรมดาก็ประสบความสำเร็จหลาย ๆ คน ดังนั้นทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่มีปัจจัยเดียวก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญทุนมนุษย์สามารถสร้างให้ทันกัน หรือแซงหน้ากันได้

Human Tree (ต้นไม้มนุษย์) ตอนที่ 3 “Human Capital ทุนมนุษย์

 

        ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นทุนตัวที่หนึ่งในทฤษฎี 8K’s และ 5K’s ของอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  และมีความสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต  ถ้าใครโชคดีมีทุนมนุษย์ที่ดีก็จะทำให้มีพื้นฐานที่ดี  และจะก้าวต่อไปได้ง่ายกว่าและดีกว่า  เปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้พันธ์ดีก็จะเจริญงอกงามได้ดี  ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าต่อสังคม ต่อความต้องการก็จะมีราคาที่ดี  นอกจากนี้ถ้าเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ยิ่งทำให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์  ผู้เขียนจึงได้นำเรื่อง ต้นไม้มนุษย์ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

            ระยะเริ่มต้น อะไรคือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) เรามาเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิด  จะเห็นได้ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้  ถ้าใครโชคดีหรือมีบุญเก่าอาจได้เกิดในตระกูลที่ดี ฐานะดี และอะไร ๆ ก็ดี   คนเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ในทุก ๆ เรื่องโดยเฉพาะการศึกษา  เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของความรู้ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีต้นทุนมนุษย์ที่ดีมากน้อยต่างกัน  แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดในตระกูลที่ดีแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป  เพราะเราเห็นได้มากมายว่าคนเหล่านั้นหลาย ๆ คนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้  และในทางตรงกันข้ามคนที่เกิดในตระกูลที่ธรรมดาก็ประสบความสำเร็จหลาย ๆ คน  ดังนั้นทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่มีปัจจัยเดียวก็จะประสบความสำเร็จ  และที่สำคัญทุนมนุษย์สามารถสร้างให้ทันกัน  หรือแซงหน้ากันได้

อีกด้วย   และจะเห็นได้ว่ามีคำพูดหนึ่งซึ่งน่าจะนำมาพิจารณาและขบคิดเพื่อความเข้าใจในชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นคือ กรณีศึกษา SMEs "ลิขิตฟ้าหรือต้องฝ่าฟัน"

กรณีศึกษา SMEs “ลิขิตฟ้าหรือต้องฝ่าฟัน

 

     ถ้าเราจะกล่าวถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จ  หลายคนอาจจะกล่าวว่าเพราะ สวรรค์ลิขิต, บางคนอาจจะกล่าวว่า สร้างมากับมือ  แล้วท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไร (ลองตอบในใจดู)  ผู้เขียนขอยกเรื่องเพลงของคุณเจิน เจิน ที่ว่า สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน ต้องสู้  ต้องสู้จึงจะชนะ  มาเป็นข้อคิด สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทุกท่าน   เรื่องจริง ๆ แล้วนั้นเราสามารถกำหนด  หรือมีส่วนในการที่จะกำหนดอนาคต  ความสำเร็จ  หรือความล้มเหลวของตัวเราเองได้  ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเรา  ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ  ทุ่มเทในการทำงาน  การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา  การหาตัวช่วยซึ่งทางเรา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. พร้อมและยินดีให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือ  ติดต่อได้ที่ 0-2278-8800 ต่อ 400

     หลาย ๆ เรื่องเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้  และถ้าเราจะกล่าวว่าฟ้ากำหนดก็น่าจะไม่ผิด , หรือแล้วแต่เวร แต่กรรมของคน , หรือแล้วแต่บุญวาสนาเช่น  การเลือกเกิด  เราไม่สามารถเลือกเกิดเองได้ว่า  จะเกิดที่ไหน , ครอบครัวจะรวยหรือจน , เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นต้น  ถ้าจะเปรียบเทียบกับเพลงก็อาจจะเป็น สามสิบลิขิตฟ้า  แต่หลังจากที่เราเติบโตจนมีความคิด  เราจะเลือกขยันเรียนหรือขี้เกียจ , เราจะเลือกตั้งใจทำงานหรือเช้าชามเย็นชาม , เราจะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือเราจะปิดหูปิดตาตัวเอง , เราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย , เราจะเลือกต่อสู้อุปสรรคหรือคิดสั้น  เหล่านี้ล้วนคือ เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน ต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ   จะขอยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ นานา มาให้ดูดังนี้

      กรณีศึกษาผู้ประกอบการในประเทศลาว 

      ผู้เขียนพึ่งจะกลับมาจากประเทศลาวได้เห็นถึงความแตกต่างของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในประเทศลาว  ในปัจจุบันนี้เมืองหลวงเวียงจันทน์มีคนต่างชาติเข้าไปลงทุนอย่างมากมายเช่น คนไทย , คนจีน , คนเวียตนาม ,  คนเกาหลีและฝรั่งหลาย ๆ ชาติ เป็นต้น  และก็เริ่มจะมีการแบ่งเขตของการทำการค้าเป็นย่าน ๆ เช่น ย่านของคนจีน  ถ้าเราเข้าไปในย่านนี้ตอนกลางคืนประมาณสามทุ่ม  ท่านจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้ทันทีว่า  ยังมีการเปิดร้านค้าขายเหมือนตอนกลางวัน  ถึงแม้ว่าในเวียงจันทร์ร้านค้าขายส่วนใหญ่จะปิดหมดแล้ว ( ยกเว้นร้านอาหาร )  ไม่ว่าจะเป็นขายของเบ็ดเตล็ด , ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ , ร้ายขายเครื่องยนต์คล้าย ๆ เซียนกงบ้านเรา และร้านขายของต่าง ๆ มากมายของย่านคนจีนยังคงเปิดอยู่  บางร้านเปิดยันสว่าง  เขาทำอย่างนั้นทำไม? เราสอบถามมาได้ว่าการค้าในประเทศลาวมีโอกาสยังไม่มากนักจึงต้องการเปิดรับทุก ๆ โอกาสที่จะเข้ามาในทุก ๆ เวลา  เพื่อให้ความสะดวกของโอกาสให้มากที่สุด   และแน่นอนเขาเหล่านั้นย่อมจะต้องขายดีมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะเขารอและเปิดโอกาสให้ตัวเองคอยต้อนรับลูกค้าทุก ๆ คนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของ   เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน ต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ

      กรณีศึกษา  ผู้ประกอบการร้านอาหารในอเมริกา

      ในประจุบันถ้าเราเดินทางไปอเมริกาและมีโอกาสอยู่ในช่วงวันอาทิตย์ในเมืองไม่ใหญ่มากนัก และลองออกไปหาอาหารทานเองนอกที่พัก  จะพบว่ามีแต่ร้านอาหารคนจีน , ร้านอาหารคนอินเดีย และร้านอาหารคนไทยเท่านั้น   เพราะร้านอาหารของคนฝรั่งปิดหมดเพราะเป็นวันหยุด  และร้านอาหารที่เปิดก็ขายดีมาก ๆ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ต่อสู้เพื่อกำหนดความสำเร็จของตัวเอง  เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองและสามารถกำหนดได้ถ้าเราเลือกทำงานให้มากกว่าคนอื่น  ถ้าเราเลือกขยันอดทนมากกว่าคนอื่น  เราจะเป็นผู้ชนะได้ด้วยตัวเรากำหนด

     กรณีศึกษา ร้านขายเสื้อผ้าสามสาขา (สยามสแคว,พารากอนและเกศร)

     มีผู้ประกอบการมาปรึกษาหาทางแก้ปัญหาว่า  ขายไม่ดีจะทำอย่างไรดี เราก็เริ่มต้นค้นหาข้อมูลจากผู้ประกอบการเช่น  การลดค่าใช้จ่าย  , การจัดการส่งเสริมการขาย , การจัดการในด้านการผลิตให้มีการลดต้นทุน  และมองหาทางแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ แต่ก็ไม่พบจุดอ่อน  และค้นพบว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีการบริหารงานที่มีความสามัคคี  รักใคร่กันดีมาก  ยอมรับซึ่งกันและกัน  มีผู้นำที่เสียสละ,มีความสามารถและได้รับการยอมรับสูง เมื่อที่ปรึกษาพยายามวิเคราะห์ดูก็ทราบว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาทางแก้ไขเนื่องจากว่าสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการขายเสื้อผ้าราคาสูง  มีการออกแบบที่โดดเด่น  แปลกและไม่เหมือนใคร   และลูกค้าที่เคยมาซื้อก็ลดลงมากไม่มีคนมาเดิน  ทำให้ยากที่จะแก้ไข  ที่ปรึกษาจึงเสนอแนวความคิดที่จะยกสินค้าไปหาลูกค้าในบริเวณที่ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเราวางแผนที่จะทำในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเป็นแผนการแก้ไขชั่วคราว  โดยเราจะไม่ลงทุนเปิดสาขาใหม่  การนำสินค้าไปหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายถึงที่ทำงานก็ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการว่าสามารถนำไปทำได้จริง  ใช้จ่ายต่ำ  น่าลองทำดีกว่านั่งรอแบบไม่มีอนาคต  ที่ปรึกษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาเหล่านั้นน่าจะสามารถต่อสู้และแก้ปัญหาได้  และคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ต้องสู้ จึงจะชนะ

     กรณีศึกษา ร้านขายสีรถยนต์ มีสองสาขา

     เธอเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบปี  กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย  เข้ามารับการปรึกษาได้ 4 ครั้งและครั้งหลังสุดก็น่าจะได้แนวทางแก้ไขที่น่าจะเป็นไปได้จริง ๆ จุดเริ่มต้นคือ คุณพ่อทำงานต่อไปไม่ไหวเนื่องจากปัญหารุมเร้าอย่างมากมาย  มีร้านขายสีรถยนต์สองแห่งย่านสำโรง  มีปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ , ลูกค้าไม่จ่ายเงิน , เจ้าหนี้ตามเก็บเงิน , ลูกน้องลาออกไปเปิดร้านแข่งขันในทำเลใกล้ ๆ กัน , ธนาคารเร่งรัดเงินตลอดเวลาและไม่ดูแลเท่าที่ควรเช่นลูกค้ามีถึงแถวมูลค่า 5 ล้านบาทปลอดหนี้ต้องการนำมาค้ำประกันวงเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาแต่ทางธนาคารก็ไม่ยินยอมอย่างเดียวเลย  เราจึงต้องแนะนำให้ขายตึกแถว 5 ล้านบาทไปก่อนเพราะสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเนื่องจากปัญหาเพียง 2 ล้านบาทเท่านั้น  วันหลังค้าขายดีแล้วกลับมาซื้อใหม่ก็ได้  สำหรับสาขานี้ขายดีก็ไม่ต้องเลิกเพียงแต่หาทำเลใกล้เคียงเช่าทำกิจการต่อไปและต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบทั่วถึงก่อนย้าย  เธอก็ได้นำไปปรึกษาคุณพ่อก็ได้รับการเห็นชอบ  และคาดว่าจะสามารถแก้ไขในเร็ว ๆ นี้   นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เด็กผู้หญิงกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียงแค่ปีหนึ่ง  ก็ต้องหยุดเรียนมาช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อครอบครัว  น้อง ๆ จะต้องใช้จ่ายเรียนหนังสือ  และดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี   และนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ต้องพยายามต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตของตน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดีและขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยคนนะครับ

      จากตัวอย่างต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทั้งหลายสามารถฟันฝ่าปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยความพยายาม  ความอดทนและความอุสสาหะนะครับ

ธนพล  ก่อฐานะ

ที่ปรึกษา SMEs ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

ฝ่ายประสานและบริการ SMEs  

 

จากบทความข้างต้นผู้เขียนอยากที่จะให้ข้อคิดในแง่ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเราสามารถต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้อย่างแน่นอนถ้าเราพยายาม  สำหรับเรื่องทุนมนุษย์  ผู้เขียนอยากจะแนะนำว่าถ้าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่เราต้องพยายามสอนลูก สอนหลานให้เรียนหนังสือ(ในปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการเรียนฟรี) ให้เขาเหล่านั้นเข้าใจว่าการเรียนดีอย่างไร  และพยายามให้เขาเหล่านั้นเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะมีความสามรถ  ไม่ต้องสงสัยเลย  เพราะว่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นพื้นฐานให้ลูก หรือหลานของเราก้าวไปในอนาคตได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ  และถ้าท่านเป็นคนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษา (การศึกษาไม่มีวันหมดอายุ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการศึกษาสามารถทำได้ตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่ยังมีชีวิต Life Long Learning )  และเริ่มเข้าใจ  หรือเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง  ผู้เขียนขอให้ท่านตระหนักว่าถ้าท่านต้องการอนาคตที่ดี  ท่านต้องพยายามเรียนให้มากและดีที่สุดเท่าที่ท่านมีความสามารถ

 

            ระยะกลาง ผู้เขียนอยากให้มามองถึงชีวิตช่วงการทำงาน  หรือช่วงหาประสบการณ์นั่นเอง  บางคนเรียนหนังสือมาไม่เท่ากัน  แต่คนที่เรียนหนังสือน้อยอาจจะแซงหน้าคนที่เรียนหนังสือมาก หรือเรียนหนังสือดีกว่าในเรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital)ได้ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่หลาย ๆ คนมีประสบการณ์และก้าวกระโดดมาเป็นเศรษฐี  หรือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้หลาย ๆ คน  แต่จะมีสักกี่คนที่โชคดี จึงอยากฝากให้ท่านทั้งหลายถ้ามีสิทธิเลือกได้ให้เลือกเรียนไว้ก่อน  สำหรับช่วงการทำงาน  ผู้เขียนอยากจะแนะนำให้ลองมองไปข้างหน้าว่าเราอยากจะเป็นอะไร  แต่ให้ลองเลือกไว้สัก 3 อย่างเช่น

1.   อย่างแรกขอให้เลือกเป้าหมายที่ดีที่สุด  ที่คาดว่าจะทำไม่ได้แต่อยากจะคาดหวังให้ได้เป็น (ต้องเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้อง)

2.   อย่างที่สองให้เลือกถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะทำได้

3.   ให้เลือกทางเลือกแผนสำรองถึงเป้าหมายที่ต้องเป็นและอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน

เมื่อเราเลือกเป้าหมายแล้วลองวางแผนว่าเราควรจะเลือกเรียนอย่างไร เลือกเรียนอะไรและต้องมีประสบการณ์อะไรถึงจะสามารถทำให้เราได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตาม  เราควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และที่ดีที่สุดคือเราควรมีความรู้ในธุรกิจนั้น ๆ ในหลาย ๆ ด้านของธุรกิจนั้นเพราะทุกประเด็นมีผลต่อความสำเร็จทั้งนั้น  ยิ่งมีมากโอกาสของความสำเร็จยิ่งมาก

 

            สำหรับระยะยาว ผู้เขียนอยากจะแนะนำว่าให้นำเรื่องต่าง ๆ ของระยะสั้นและระยะกลางมาสร้างเป็นระยะยาวของตัวเอง  แต่ผู้เขียนอยากจะแนะนำให้เรียนรู้ทฤษฎี 8K’s และ 5K’s ของอาจารย์ ศ.ดรจีระ หงส์ลดารมภ์  และนำมาปฏิบัติเพื่อแผนระยะยาวของตัวท่านเอง เช่น ทุน ทางจริยธรรม Ethical Capital ,ทุนแห่งความสุข Happiness Capital และทุนแห่งความยั่งยืน Sustainability Capital เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้นำมากล่าวไว้ตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

 

หมายเลขบันทึก: 279791เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2009 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 23:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

บทความนี้เน้นให้เห็นว่าการศึกษาสำคัญมากกับทุนมนุษย์ และความพยายามไม่ใช่รอโชควาสนา สำคัญที่สุด

เรียนคุณธนพลที่รัก.....

บทความเรื่องทุนมนุษย์  น่าสนใจมาก  คิดว่าผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้จะได้รับประโยชน์  และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคนในองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างดี  การให้ทานทางความรู้ถือเป็นการให้ทานที่สำคัญยิ่ง 

                                                       ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ

                                                               รักและเคารพเสมอ

                                                                   Jiraphorn

ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ผมจะพยายามเขียนเรื่องดี ๆ ให้มาก ที่สุดครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท