การประเมินฝ่ายบริหาร

วันนี้รอเข้าประเมินฝ่ายบริหารเตรียมเอกสารมากมายตั้งแต่ รายงานประขุมประจำปี 2548 การวิเคราะห์ระยะเวลาการจัดซื้อปี 2548  รายงานประจำปี 2548 เอกสารการวิเคราห์ระบบงานพัสดุเพื่อการจัดทำระบบสารสนเทศพร้อม CD คู่มือปฎิบัติงานพัสดุประจำปี 2549 ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2548 ของบุคคลภายนอก TOR ของหัวหน้างาน ตัวชี้วัดปี 49 อะไรบ้างนะที่จะประเมินนี่เป็นเพียงการประเมินภายในนะ ไม่รู้ว่าปี 48 ทำไมมีงานมากมายจังเห็นเป็นเล่มแล้วถึงรู้ว่าทำมากเกินไปหรือเปล่า

สรุปวันนี้ขอเลื่อนก่อนเพราะขอตั้งอาจารย์อาวุโสมาร่วมประเมินด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุคณะแพทยศาสตร์ มข.



ความเห็น (0)