ลปรร....กิจกรรมของคนทำ ISO15189

goto_ISO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คิดที่จะนัดหมายกันไป "เยี่ยม" หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก(OPD Lab) ในโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่ง...
10 พ.ค. 49 เวลา 13.30 น. กลุ่มไอโซนำโดย อ.ปลื้มจิต นัดหมายให้กลุ่มคนทำงานด้าน "ไอโซ" เข้ามา ลปรร. กัน วัตถุประสงค์เพื่อ เล่าความก้าวหน้างในการดำเนินงาน  นำความสำเร็จมาเล่า และนำปัญหาอุปสรรคมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไข หรือหาตัวเร่ง
เริ่มต้นด้วยหน่วยโลหิตวิทยา โดย คุณสาริษฐา ผู้จัดการด้านคุณภาพของหน่วยงาน เล่าถึงการติดตามงานด้วย mindmap และผลการดำเนินงาน บางส่วนที่ยังไม่ได้ทำและรอที่จะ "หยิบ" จากหน่วยงานอื่นที่ทำสำเร็จแล้วก็มีบ้าง
คุณสาริษฐานำตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  และบันทึกอุบัติการณ์ มานำเสนอ โดยมีการทำคู่มือแนะนำการเขียน และวัตถุประสงค์ในการที่ต้องมีการบันทึก ไว้เป็นหน้าแรกของแฟ้มด้วย เพื่อให้ผู้บันทึกได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร? และกำลังทำไปเพื่อประโยชน์อะไร?
พี่เม่ยเสนอว่า แนวคิดนี้หน่วยงานอื่นน่าจะนำไปจัดทำบ้าง เพราะทำให้การบันทึกในแต่ละครั้งไม่สะเปะสะปะ จัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น
คนที่สองที่นำเสนอคือ คุณนุชจิเรศ หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก (OPD lab) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างจัดทำ WI การรับผู้ป่วย และการให้คำแนะนำ  ส่วนการเจาะเลือดและการส่งสิ่งส่งตรวจได้จัดทำไว้แล้ว  ในขั้นตอนการให้คำแนะนำผู้ป่วยเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุด เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย อ.ปลื้มจิตเสนอให้เขียนแยกเงื่อนไขไว้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ และวิธีปฏิบัติซึ่งอาจทำเป็นแผนภูมิง่ายๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกันก็ได้
คุณนุชจิเรศเล่าว่า ได้พูดคุยกับกลุ่มเรื่องปัญหาในการให้คำแนะนำแก่ ผป. ซึ่งสมาชิกในหน่วยงานกำลังคิดโครงการพัฒนางานเพื่อจะนำมาลดปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
คนสุดท้ายที่นำเรื่องราวการทำงานด้านไอโซมาเล่าสู่กันฟัง คือคุณเพ็ญแข หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยและห้องตรวจฉุกเฉิน  คุณเพ็ญแขเพิ่งจะเริ่มต้นทำเอกสารเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ในวันนี้พบว่า ได้จัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ "เสร็จเรียบร้อย" แล้ว ไม่ว่าจะเป็น WI การรับสสต. ประวัติบุคลากร หรือเกณฑ์การรับและปฏิเสธสสต. น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
  • ในระหว่างการนำเสนอ ก็มีประเด็นใหม่ที่กลุ่มผู้เข้าเสวนาคิดขึ้นมาได้คือ สนใจกระบวนการทำงานของทีมรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก จนคิดที่จะนัดหมายกันไป "เยี่ยม" ในโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งค่ะ
  • จบการนำเสนองาน อ.ปลื้มจิตนัดหมายกันครั้งต่อไปวันที่ 24 พ.ค.49 เวลาเดิม โดยทีมที่จะนำเสนอใสครั้งต่อไปคือ หน่วยจุลชีววิทยา หน่วยจุลทรรศน์ และหน่วยพิษวิทยา
พี่เม่ย..เป็นผู้ไล่จับประเด็นจากการสนทนา และนำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ค่ะ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patho-ISO15189ความเห็น (1)

ปารมี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
รวดเร็ว ทันใจดีจังค่ะ