การเลี้ยงไส้เดือน   2

                ห่างหายไปนานเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   วันนี้จะนำเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าต่อจากการได้เข้าไปเยี่ยมครั้งใหม่    มีหลายๆเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟัง   วันนี้ขอเล่าเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนก่อนนะคะ

                เมื่อวันที่ 15   กรกฏาคม   2552   ได้นำผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7   สีรายการข่าวเกษตรไปถ่ายทำรายการ การเลี้ยงไส้เดือนของคุณสุรชัย  ริ้วตระกูลไพบูลย์  พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยทำเป็นกิจกรรมเล็กๆทำเพื่อไว้ใช้เองและจำหน่ายในหมู่บ้านมาเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อการค้า   มีลูกค้าจากต่างจังหวัดมาสั่งและส่งจำหน่ายไปยังสถานที่ต่างๆเช่นสวนจตุจักรและจากการบรรจุกระสอบขายมาเป็นบรรจุถุงๆละ 1กก.จำหน่ายและน้ำไส้เดือนก็บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานมากขึ้         นำวัสดุที่จะใช้เลี้ยงไส้เดือนมารดน้ำให้ช่ม                                 นำพลาสติกมาคุมไว้3วัน

      เปิดพลสติกออก                                นำไส้เดือนมาปล่อย

     ทิ้งไว้1-3เดือนย่อยสลายเก็บขี้ไส้เดือนออกมาบรรจุถุง                                  ถุงขนาด 1กก.ขาย35-40

     ผลิตน้ำหมักโดยนำขี้ไส้เดือนมาแช่ในน้ำ3เดือน                                   จำหน่ายขวดละ35-40 บาท

  แต่เดิมใช้วัสดุจากขี้วัวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ขี้วัวไม่เพียงพอต้องนำวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนของเกษตรกรในตำบลมาเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนขี้ไส้เดือนที่ผลิตได้จำหน่ายขายปลีก  กก.ละ 40  บาทขายส่ง  35  บาท  น้ำไส้เดือนลิตรละ 40   บาท ซึ่งขณะนี้ผลิตไม่เพียงพอ  ลูกค้ามีความต้องการมาก   ในแต่ละเดือนสร้างรายได้งาม  เกษตรกรหันมาผลิตขี้ไส้เดือนและน้ำไส้เดือนมาเป็นอาชีพหลักแทนการเลี้ยงวัวแล้ว  ขี้วัว  1  ตัน  ขายได้ 2,000  บาทเมื่อนำมาให้ไส้เดือนย่อยสลายแล้วนำมาจำหน่ายได้ตันละประมาณ  25,000  บาท