เด็กไทยฟันผุ+เหงือกอักเสบเท่าไร

 

หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ตีพิมพ์เรื่อง "สุขภาพช่องปาก ฟ้องสุขภาพกาย-ใจ" ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง [ คม ชัด ลึก ]

เรื่องนี้เป็นผลจากการวิจัยของอาจารย์ ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ และคณะ แห่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2552  [ คม ชัด ลึก ]

... 

ถ้าท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์จากบทความนี้ ขอความกรุณาแวะไปที่เว็บไซต์ "คม ชัด ลึก" อ่านข่าว หรือคลิกโฆษณา เพื่อให้กำลังใจสื่อมวลชนที่ทำดี ขอขอบพระคุณ > [ คม ชัด ลึก ]

[ เริ่มต้นข้อความคัดลอก ] > [ คม ชัด ลึก ]

...

ผลการศึกษาและดำเนินการพบว่าพฤติกรรมการเลือกรับประทานขนมกรุบกรอบ น้ำหวานหรือน้ำอัดลมมีมากกว่า 4 วันในหนึ่งสัปดาห์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในกลุ่มอายุ 3-5 ปี มีค่าเฉลี่ยโรคฟันน้ำนมผุ 6 ซี่ต่อคน

ซึ่งเป็นค่าที่สูงมาก คิดเป็นหนึ่งในสามของฟันที่มีอยู่ในช่องปาก ขณะที่กลุ่มอายุ 6-8 ปี มีค่าเฉลี่ยโรคฟันน้ำนมผุถึง 5 ซี่ต่อคน

... 

ส่วนเด็กนักเรียนกลุ่ม 9-12 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันถาวรผุ 1.8 ซี่ต่อคน ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงสำหรับฟันถาวรที่เพิ่งขึ้นมาในช่องปากและจะต้องใช้ฟันเหล่านี้ไปตลอดชีวิต

รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช ประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้เด็กไทยถึงร้อยละ 70 มีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันผุ

... 

ซึ่งส่วนใหญ่พบมากในฟันน้ำนม และร้อยละ 90 ของเด็กมักมีอาการโรคเหงือกอักเสบ รวมถึงบางรายมีปัญหาช่องปากสกปรก ฟันมีรอยผุดำ ฟันหัก หินปูนเกาะตามคอฟัน เหงือกบวมแดงและมีเลือดซึมออกมาอีกด้วย

ขณะที่ นพ.มงคล ณ สงขลา แห่ง ไลอ้อน (ประเทศไทย) อธิบายว่า เด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก อาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดตามมามากมาย

... 

เช่น เด็กที่มีฟันหน้าหรือฟันหลังสูญเสียไป จะไม่สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน น้ำหนักตัวน้อย

ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองและร่างกาย เนื่องจากไม่มีการเคี้ยวอาหารที่พอเพียงต่อการกระตุ้นให้สมองมีพัฒนาการเท่าที่ควร

...

ฉะนั้น หากต้องการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก พ่อแม่ควรเริ่มใส่ใจดูแลบุตรหลาน ตั้งแต่การให้เด็กรับประทานอาหารเป็นมื้อ เลือกอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

งดรับประทานอาหารระหว่างมื้อ รวมถึงดูแลเรื่องการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ

... 

ในขณะเดียวกันก็เลือกใช้แปรงที่มีขนอ่อนเพื่อสามารถทำความสะอาดฟันได้ทุกซอกทุกมุม และยังช่วยนวดเหงือก อีกทั้งไม่ทำอันตรายต่อเหงือกด้วย

[ สิ้นสุดข้อความคัดลอก ] > [ คม ชัด ลึก ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)