มหัศจรรย์...มหกรรม CQI ปี2009….

การนำเสนอผลงาน CQI ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

          วันที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอผลงานมหกรรม CQI ประจำปี 2552 ขึ้นซึ่งปีนี้คึกคักมาก มีผลงานส่งเข้าร่วมถึง 21 เรื่อง ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้น อีกทั้งสิ่งที่ได้ก็ล้วนแต่นำมาซึ่งประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับ รวมถึงการนำมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นๆได้นำมาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งแนวทางในการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

          ในวันนี้มีเรื่องที่นำเสนอ 21 เรื่องแต่นำเสนอจริง 18 เรื่องอีก 3 เรื่องนำเสนอแต่บอร์ดผลงานเนื่องจากติดภารกิจคนไข้ฉุกเฉิน ผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องของไคเซ็น ที่ทำให้วิธีการทำงานนั้นลดส่วนที่ไม่จำเป็นหรือส่วนเกินให้หายไป เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นในการทำงาน ในส่วนของ CQI นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการนำมาพัฒนาคุณภาพของงาน

          การนำเสนอผลงาน CQI แบ่งเป็น 3 ด้านคือ

1.      ด้านนวัตกรรม นำเสนอ 5 เรื่องคือ

         เรื่อง ห่วงเสน่หาพาเพลิน : หอผู้ป่วยพิเศษ

         เรื่อง ถุงวิเศษ : หอผู้ป่วยหญิง 6 ( นำเสนอบอร์ด)

         เรื่อง กล่องดวงใจ : หอผู้ป่วยชาย

         เรื่อง ผ้ารอง BP Cuff : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

         เรื่องเสือเกาะอก : หอผู้ป่วยหญิง 6

2.      ด้านคลินิก นำเสนอ 10 เรื่องคือ

-          เรื่อง อาหารถูกคน / คนส่งถูกใจ : หอผู้ป่วยหญิง 7

-          เรื่อง มาป้องกัน VAP กันเถอะ : หอผู้ป่วยหนัก (นำเสนอบอร์ด)

-          เรื่อง ประสิทธิผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ : หอผู้ป่วยหญิง 4

-          เรื่อง ลดการเกิด Bedsore ในผู้ป่วยวิกฤติ : หอผู้ป่วยหนัก(นำเสนอบอร์ด)

         เรื่อง Easy Card : หอผู้ป่วยชาย

         เรื่อง การลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนอาหาร : หอผู้ป่วยพิเศษ

-          เรื่อง กระชับ ฉับไว : งานพยาบาลรังสีรักษา

-          เรื่อง A- Bom : หอผู้ป่วยหนัก

-          เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน : งานพยาบาลเคมีบำบัด

-          เรื่อง Seasons Change : หอผู้ป่วยชาย

3.      ด้านสนับสนุน นำเสนอ 6 เรื่องคือ

-          เรื่อง มาตรฐานคลังพัสดุ : ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

-          เรื่อง นั่งสนิท...ไม่ติดโรค : กลุ่มงานวิจัย

-          เรื่อง โทร. 2501 One Stop Service : งานเคหะบริการ

-          เรื่อง การเสนอรูปแบบการบันทึกการประหยัดพลังงาน   

                    (เครื่องปรับอากาศ) : งานช่วยอำนวยการ

-          เรื่อง บริการจองและจัดห้องประชุม แบบม้วนเดียวจบ : งานเคหะบริการ

-          เรื่อง การรับแลก แจกของ กับน้องรักษ์ : งานบริการจ่ายกลาง

แต่ละเรื่องก็มีแนวคิดที่น่าสนใจ เช่น ห่วงเสน่หาพาเพลิน นั้นมีเหตุจูงใจมาจากการที่ผู้ป่วยมีสายระโยงระยางที่ออกมาจากตัวแล้วทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก ทำให้ไม่กล้าเคลื่อนไหว เลยทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาและได้เห็นผู้ป่วยใช้ถุงเซเว่นมาผูกต่อกัน แล้วไปผูกกับเสาน้ำเกลือ บ้างก็ใช้เชือกฟางผูกเป็นต้น เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้

กล่องดวงใจ เหตุจูงใจมาจากการที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีหรือสารน้ำต่างๆแล้วผู้ป่วยแอบปรับยาเอง เพื่อเร่งให้หมดก่อนเวลาจริงหรือมีธุระอยากกลับก่อน จากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาเกิน เป็นการควบคุมไม่ให้คนไข้ปรับเร่งยาเอง เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้

เสื้อเกาะอก   เหตุจากผู้ป่วยที่ฉายรังสีและเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ในมะเร็งที่คอและศีรษะ ทำให้เกิดการระคายเคือง เนื่องจากเสียดสีกับแผล เลยเกิดปิ้งไอเดียนี้และคนไข้ก็มีความสุขมากขึ้น

อาหารถูกคน/คนส่งถูกใจ   เหตุจากผู้ป่วยจำหน่ายก่อนเวลา ทำให้อาหารเหลือค้าง หรือผู้ป่วยปฏิเสธอาหารของโรงพยาบาล จึงหาวิธีการให้ผู้ป่วยได้อาหารถูกคน/คนส่งถูกใจเหลืออาหารตกค้างน้อยที่สุด

ประสิทธิผลการเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์   เนื่องจากผู้ป่วยกลับบ้านแล้วเกิดการวิตกกังวล โทรศัพย์มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ในบางรายก็เดินทางมาพบเอง จึงเกิดโครงการณ์นี้ขึ้นมา เพื่อจะได้ทราบปัญหาผู้ป่วยแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

การลดความผิดพลาดในการเปลี่ยนอาหาร   เหตุจากโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่แต่ไม่ลงคอมพิวเตอร์ หรือไม่โทรแจ้งให้ทราบหลังรับคำสั่งแพทย์ ไม่บันทึกใบรับเปลี่ยนอาหารหลังรับโทรศัพท์ หรือขณะแจกอาหารแพทย์เปลี่ยนแปลงรายการอาหาร จึงเป็นเหตุให้ทำเรื่องนี้ เพื่อลดความผิดพลาดในการให้บริการอาหาร

ผ้ารอง BP Cuff  เนื่องจากของเดิมมีน้อยและแพง มีไม่เพียงพออีกทั้งมีรอยเปื้อน(แต่สะอาด) จึงมีการทดลองใช้วัสดุต่างๆมาพัฒนาแทนของเดิมใช้แล้วทิ้ง โดยใช้ผ้าห่อของที่ฆ่าเชื้อแล้วมาใช้ดัดแปลง ซึ่งการวัดสัญญานชีพทุก 5 นาที อาจทำให้เกิดการห้อเลือดและเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวผู้ป่วย ทำให้ดูเก่าไม่น่าใช้(คนไข้ขอเปลี่ยน) แต่ก็มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอและได้มีการนำผ้าห่อsterize มาใช้ สามารถป้องกันการห้อเลือดและยังสามรถนำมาตัดให้เท่ากับBP Cuff ใช้ได้ดี นุ่มมากและมีใช้เยอะ สามารถใช้ครั้งเดียวทิ้ง สามารถตัดให้กว้างเหมาะสมกรณีของคนอ้วน สะดวก อีกทั้งค่าความดันก็ไม่แตกต่าง ไม่ต้องกังวลว่าแผ่นรองจะเปื้อนไม่พอใช้

กระชับ ฉับไว การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมเวชเบียนรังสีรักษา  เนื่องจากการฉายแสงและการฝังแร่ผู้ป่วย ซึ่งการทำแฟ้มจะมีขั้นตอนเยอะและการเขียนชื่อผิดตำแหน่งและเซ็นชื่อทั้งถูกและผิดทำให้มีปัญหาบ่อยๆ จึงเกิดแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้ป่วย ไม่เสียเวลาและเซ็นได้ถูกจุดที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแฟ้ม ซึ่งเรื่องนี้เป็น CQI หน้างานที่ได้รับคำชมว่ายอดเยี่ยมมาก

Easy Card  เนื่องจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถการใช้เวลานานบางครั้งไม่ครบ ทำให้ส่งผลต่อผู้ป่วย จึงเกิด Easy Card ขึ้นมา ทำให้ง่ายและถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน โดยใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากเดิม 15 นาที

A-Bom   เนื่องจากเชื้อที่ระบาดในหอผู้ป่วยวิกฤติแพร่กระจาย รวดเร็ว กำจัดยาก ดื้อยา จึงหาวิธีการที่จะให้ผู้ป่วยลดการติดเชื้อ

ปลอดภัยไว้ก่อน  เริ่มจากข้อร้องเรียนหน้างาน 2 ฉบับ ที่มีการสลับกับคนมาก่อนได้บริการทีหลัง ไม่เป็นระเบียบเกิดการผิดคิว จึงหาวิธีการเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนเรื่องตรวจไม่ตามคิวหรือการถูกแซงคิวนั่นเอง

Seasons Change   เป็นโครงการดูแลผู้ป่วย ซึ่งไม่สะดวกในการไปทำสะอาดในห้องน้ำ เนื่องจากสายต่างๆ จึงได้ทำผ้าขนหนูร้อนเย็นตามฤดูกาลมาให้บริการและมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ผ่อนคลายและมีการพูดคุยระหว่างกันและหากิจกรรมให้ทำตอนกลางวันและดูแลผู้ป่วยให้สุขสบายและได้รับความสะดวก

มาตรฐานคลังพัสดุ   ถือหลัก มาก่อนจ่ายก่อน เพื่อลดระยะเวลา การจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

นั่งสนิท...ไม่ติดโรค  เป็นการจัดการความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคในห้องน้ำ ซึ่งเป็นคนทำงานแล้วพัฒนาจุดที่ทำงาน ซึ่งได้เตรียมอุปกรณ์แอลกอฮอล์ รักษาความสะอาดเอง น่าใช้ และรณรงค์ให้ทุกคนได้มีส่วนกับกิจกรรมนั้น

T.2501 One Stop Service   เหตุจากการได้รับการร้องเรียนจากฝ่ายต่างๆ เรื่องชื่อกับรถยนต์ กับคนขับไม่ตรงกัน ไม่อยู่บริการบ้างและเพื่อลดระยะเวลาในการจัดรถยนต์ส่วนกลาง

การรับแลก แจกของ กับน้องรักษ์  โดยอาศัยระบบลีน มาลดภาวะการซ้ำซ้อนในการทำงาน จากเดิมแต่ละจุดจะนำของมาส่งต่างคนต่างมา 24 คน ตอนนี้ลดเหลือ 4 คนซึ่งลดการใช้ลิฟหลายครั้ง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลง

เรื่องที่ชนะเลิศด้านนวัตกรรมคือเรื่อง ผ้าBP Cuff รองมาคือ กล่องดวงใจ ห่วงเสน่หาพาเพลิน (เรื่องนี้ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโวตต์)และเสื้อเกาะอก

เรื่องที่ชนะเลิศด้านคลินิกคือเรื่อง Seasons ChangeรองลงมาคือEasy Card และประสิทธิผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์

เรื่องที่ชนะเลิศด้านสนับสนุนคือเรื่อง การรับแลก แจกของ กับน้องรักษ์ รองมาคือ นั่งสนิท...ไม่ติดโรค โทร. 2501 One Stop Service และมาตรฐานคลังพัสดุ

สิ่งที่ได้จากากรวิพากษ์   วันนี้ได้รับเกีรยติจากคุณอัฏฐพร ถาวรกุล จากศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกลาง มาเป็นแขกรับเชิญและจากสถาบันมะเร็งฯประกอบด้วย ดร.พรทิพา พิชา, คุณศิริรัตน์ ตันสกุล, คุณสมจิตร ประภากรและคุณสมพร ปัญญาประทีป ซึ่งคณะผู้วิพากษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์น่าสนใจดังนี้

1.      ตัวชี้วัดนั้น ต้องดูว่าตอบวัตถุประสงค์หมดไหม? การวัดนั้นจะวัดเป็นพฤติกรรมคนไข้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเสมอไป โดยให้มองวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง

2.      ต้องคำนึงถึงในด้านจริยธรรมด้วย ซึ่ง HA จะให้ความสำคัญสำหรับเรื่องนี้ เช่น เรื่องเสื้อเกาะอก คนไข้สะดวกใช้ในบริเวณหอผู้ป่วย แต่พอลงไปฉายแสงหรือนอกบริเวณต้องมีผ้าคลุมเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดความอายและถ้าคนไข้อยู่ห้องรวม มีปัญหาด้านความอายไหม? คนไข้เกิดการแพ้ยางยืด(ที่ขอบผ้าเกาะอกหรือเปล่า) เป็นต้น

3.      คุณศิริรัตน์ให้คำแนะนำว่า การที่เราจะหาเรื่องที่จะทำนั้น สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้ามคือ ควรลองสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือกลูเกิลดูก่อนว่า มีที่อื่นเขาได้ทำไปแล้วหรือยัง? เดิมเขาทำอย่างไรและมีวิธีในการแก้ไขอย่างไร? แล้วเรานำมาต่อยอดอย่างไร? ถ้าสามารถนำภาพมาให้ดูเปรียบเทียบด้วย จะยิ่งทำให้เห็นเด่นชัด วานวิจัยของเราจะยิ่งดูสง่างามและจะทำให้ข้อมูลของเราสมบูรณ์มากขึ้น

4.      คุณอัฏฐพร ได้ชี้แนะว่าการทำ CQI นั้นสามารถต่อยอดจากเรื่องเดิมในเรื่องคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องหาเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆแล้วทิ้งเรื่องเดิมที่ควรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น

5.      ในเรื่องบางเรื่อง ต้องดูด้วยว่าจากการทำนั้นแทนที่จะช่วยให้งานคล่องตัวและลดระยะเวลาการทำงาน อาจทำให้ขั้นตอนที่ทำยุ่งยากกว่าเดิมหรือไม่? เช่นแบบบันทึกการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งจะลำบากในการทำงาน ซึ่งทั้งๆที่เราต้องการให้งานง่ายขึ้น ปัญหาจากการสื่อสารขาดหายไปหรือเปล่า? จึงทำให้คุณเลยไปทำแบบฟอมร์ขึ้นมาแทน ทำให้เกิดความยุ่งยาก ทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น

6.      จากข้อมูลที่ใช้อธิบายนั้น บางเรื่องมีการนำเสนอเป็นข้อมูลที่ดูซับซ้อนทำให้เห็นภาพตามยาก ควรจะเปลี่ยนมาเป็นตารางหรือกราฟนำเสนอแทน จะทำให้ข้อมูลน่าสนใจกว่า

7.      เรื่องบางเรื่องควรทำร่วมกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ( ไม่ใช่ต่างคนต่างทำในเรื่องคล้ายกัน) จะทำให้ข้อมูลที่ได้สมบูรณ์มากขึ้น

8.      การทำ CQI นั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งที่คนไข้จะได้รับประโยชน์และต้องเลือกทำเกี่ยวกับหน้างานโดยคิดว่าจะทำงานประจำอย่างไร?ที่ทำให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นและการลดระยะเวลาทำอย่างไร?ให้เร็วขึ้นและดีขึ้น

9.      การทำ CQI ให้เน้นคนทำงานแล้วพัฒนาจุดที่ทำงานนั้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนไข้และการแก้ปัญหาของงานให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่จะทำได้และเกิดประสิทธิภาพ ทำให้งานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประโชน์ที่ได้รับจากาการเจ้าร่วมมหกรรม CQI

1.      ทำให้เห็นถึงวิธีการทำ CQI ของหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมประกวดว่าทำอย่างไร? แนวทางไหนบ้าง? แล้วกลับมาคิดว่าในหน่วยงานของเรา มีตรงไหน?บ้างที่ควรทำ CQI เพื่อพัฒนางานบ้าง

2.      การที่ผู้วิพากษ์ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และวิธีการพัฒนาในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่างๆนั้น มีประโยชน์อย่างมากทั้งผู้ที่ได้ทำเรื่องส่งเข้าร่วมและผู้ที่จะเริ่มทำในอนาคต

3.      การมีส่วนร่วมในกิจกรรม CQI นี้ก่อให้เกิดการกระตุ้นในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพและทำให้เห็นว่า สิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่การเพิ่มภาระของงาน แต่เป็นการลดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการทำงานให้น้อยลง รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

4.      ทำให้เกิดความ่คิดสร้างสรรค์ ในการที่จะพัฒ่นานวัตกรรมใหม่ๆให้องค์กรและเกิดมูลค่าของงาน

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมพลคนพยาธิ NCI

คำสำคัญ (Tags)#cqi#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ#การนำเสนอผลงานcqi#ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมมหกรรมcqi#มหกรรมcqi ปี2552#อาหารสมองขององค์กร

หมายเลขบันทึก: 276755, เขียน: 15 Jul 2009 @ 15:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

 

ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดงานมหกรรม CQI  นี้ทำให้เกิดสิ่งดีๆมากมาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมี่การตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องเข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะได้มาดูตัวอย่าง เพื่อที่จะหารูปแบบหรือวิธีการหรือแนวคิดใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาในจุดที่ตัวเองทำงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในหน่วยงานที่ได้ทำแล้ว ก็จะได้ทำต่อยอดจากของเดิมหรือแนวทางที่คิดไว้ว่าจะทำต่อไปในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามถือว่าส่งผลดีต่อองค์กรทั้งสิ้น ถือว่าเป็นอาหารสมองที่เหมาะสมกับทุกองค์กร ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ค่ะ.

สุชาดา
IP: xxx.77.138.166
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสนใจ cqi เรื่อง มาตรฐานคลังพัสดุ อยากได้ตัวอย่างมาดูนะคะ หากไม่เป็นการรบกวน ส่งตัวอย่างมาให้ที่เมล์ [email protected] ได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณยิ่งคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

พรนิภา
IP: xxx.42.118.43
เขียนเมื่อ 

สนใจ cqi เรื่องมาตรฐานคลังพัสดุเช่นกันค่ะ อยากได้ตัวอย่างเช่นกัน รบกวนส่งตัวอย่างมาที่ mail : [email protected] ขอบคุณล่วหน้าค่ะ

 

สงกรานต์ สมพิทักษ์
IP: xxx.51.110.78
เขียนเมื่อ 

สนใจ cqi เรื่อง อาหารถูกคน คนส่งถูกใจ ส่งกลับมาให้ดูได้เปล่าค่ะ