วิธีวิทยาสำหรับการจัดการแผนงานเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาและเป็นต้นแบบของการสร้างองค์ความรู้สู่สังคม


ศาสตร์แห่งการจัดการ ประสิทธิภาพในการทำงาน

ในขั้นแรกเราจะต้องแบ่งส่วนของการทำงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

 

๑.การประชุม หมายถึง ก่อนที่เราจะจัดทำโครงการ หรือแผนงานใดๆ เราจะต้องมีการประชุมกันก่อน ซึ่งการประชุมนั้นเราก็สามารถจะแยกการประชุมออกได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้

๑.๑ Management Meeting การประชุมเพื่อวางระบบการจัดการ ไม่เกี่ยวกับตัวแนวคิดหรือการสร้างแนวคิด เป็นการประชุมเพื่อแบ่งงานว่าใครทำอะไรบ้าง ได้คนทำงานที่ชัดเจน เป็นการสร้างงานให้คน

                   ๑.๒ Cases Meeting เมื่อมีการประชุมเพื่อการจัดการ หรือวางระบบแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ดูในเนื้อหาของเรื่อง หรือการลงรายละเอียด

                   ๑.๓ Academic Meeting สิ่งนี้ก็เป็นการประชุมที่ลงในเนื้อหารายละเอียด แต่เน้นไปที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

                   ๑.๓ Public Forum การจัดประชุมที่เผยแพร่ความรู้สู่สังคม หรือเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความรู้กับสาธารณชน

                        แต่สำหรับในขั้นตอนแรกนี้ ก่อนที่จะลงในตัวเนื้อหาของงาน (Merit) ต่าง ๆ นั้น สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ การจัดการประชุมแบบ Management Meeting ก่อน

 

๒. การวิจัย หมายถึง หลังจากการที่เราคิดระบบงานเพื่อจัดการกับสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาแล้วนั้น เราก็จะต้องมาทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งข้อเท็จจริง และทฤษฎีที่ใช้ปรับกับข้อเท็จจริง ถ้าเป็นในทางนิติศาสตร์ก็คือ การค้นหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย รวมทั้งนโยบายของรัฐ เพื่อที่จะหาทางออก หรือข้อแก้ปัญหา (Solution) หรือการจัดการกับโครงการ หรืองานอื่น ๆ ที่เราทำอยู่นั้น ซึ่งในหลาย ๆ ครั้ง ก็ได้มีการจัดการประชุมแบบ Cases Meeting และAcademic Meeting ควบคู่กันไปด้วย

 

๓. การพัฒนา หมายถึง การทำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดการกับปัญหา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง รวมทั้งการนำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สังคม เพื่อให้สังคมได้รับรู้และจัดการแก้ปัญหา หรือเป็นการสร้างต้นแบบของการจัดทำโครงการต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการจัดประชุมแบบ Public Forum

 

หมายเลขบันทึก: 276697เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2009 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 07:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

Meeting เป็นวิธีการที่ใช้ทั้งในงานวิจัย (Research) และงานพัฒนา (Development) ค่ะ

ขอบคุณครับผม

แล้วจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อไปครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี