บันทึกหลังการสอน  ชั้นอนุบาล 1/1

สาระ  สิ่งต่าง ๆรอบตัวเรา   หน่วย  ต้นไม้

เด็ก ๆมีความสุขกับการได้เรียนรู้ธรรมชาติ  เด็กได้เกิดทักษะในการเปรียบเทียบขนาด  และสี  และเรียนรู้ความแตกต่างของใบไม้

เด็กมีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้ตามกติกาและข้อตกลงในการออกมาศึกษานอกสถานที่  เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาทำให้ครูผู้สอนรู้ว่า  เด็กของตนเป็นคนช่างสังเกตในการสอนครั้งนี้  เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างดีและทำให้รู้ว่าการสอนแบบ DLPเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ขจิต  ฝอยทอง

งานวิจัย

http://gotoknow.org/file/viphar/r22.doc