GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนการสอนประวัติศาสตร์

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

 

กลุ่มสาระ  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           สาระ  ประวัติศาสตร์ 

ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6                             หน่วยที่  1  วัน  เวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์

เรื่อง  เหตุการณ์กับคำบอกช่วงเวลา  คำบอกช่วงเวลาประเภทต่าง

เวลา  1  ชั่วโมง                                            วัน..............เดือน.......................ปี..............

 

 


สาระสำคัญ

        การศึกษาเรื่องการใช้ช่วงเวลาต่างๆ  และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย  ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยได้มากยิ่งขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  อธิบายรูปแบบการบอกเวลา  การใช้คำบอกช่วงเวลา  และยกตัวอย่างการใช้ได้

2.    บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยได้

3.    ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยตามช่วงเวลาได้

        3.  บอกความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยได้           

 

สาระการเรียนรู้

1.    การใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย

2.    เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.  ครูทบทวนความหมายและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความหมายสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  และความเกี่ยวข้องของเวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์

3.  ครูให้นักเรียนศึกษาการใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์  ตามหัวข้อต่างๆ  

4.  ครูให้นักเรียนค้นคว้าหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในห้องสมุด  แล้วหาคำบอกช่วงเวลา     ประเภทต่างๆ  จากหนังสือนั้น  นำมาบันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้

5.  ครูยกตัวอย่างเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่ง  ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าอยู่ในช่วงเวลา     ใดบ้าง  โดยใช้รูปแบบการบอกเวลาหลายๆ  รูปแบบ  เช่น  ตรงกับสมัยของพระมหากษัตริย์     พระองค์ใด  รัฐบาลใด  ตรงกับวันทางจันทรคติหรือสุริยคติใด  และตรงกับช่วงเวลาพุทธ

ศตวรรษ  คริสต์ศตวรรษ  หรือทศวรรษใด  เป็นต้น

6.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปถึงแนวทางการศึกษาเหตุการณ์  โดยใช้คำบอกช่วงเวลา     ต่างๆ

7.  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลาประเภทต่างๆ  โดยให้ยกสถานการณ์ขึ้น     ประกอบด้วยตนเอง  แล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1.    ใบความรู้

2.    ใบงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

        1.  สังเกตความตั้งใจในการเรียน

        2.  ความกระตือรือร้นในการตอบคำถามของนักเรียน

        3.  ตรวจแบบทดสอบและใบงานของนักเรียน

 

 

 


ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

                                             

(ลงชื่อ) ………………………                                                             (………………………...)

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………….……………….

 
บันทึกผลหลังสอน

1. ผลการสอน

      …………………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

2. ปัญหา/อุปสรรค

      ………………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

          3.  แนวทางแก้ไข

       …….……………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….                              

                                      

 (ลงชื่อ)   ……………….………

                                           (…………….…………………..)

แผนการสอนประวัติศาสตร์

http://gotoknow.org/file/prettypote/plansocial.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): โรงเรียนวัดตะกล่ำ
หมายเลขบันทึก: 275603
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 25
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (25)

ลายมือสวย...(เหมือนใบหน้า)..จะเฮงตลอดไป

อยากได้แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทุกชั้นเลยค่ะ พอจะมีแบ่งปันไหมคะ

ขอนะ

อยากได้แผนประวัติศาสตร์ ป.4,5,6 พอจะมีไหมค่ะส่งให้หน่อย ขอบคุณมากค่ะ

อยากได้แผนการสอนป1-6ค่ะ

อยากได้แผนการสอนประวัติสาสตร์ป1-6พอจะมีไหมค่ะ

ถ้ามีก็ขอหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอแผนการสอนป4-6

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนประวัติศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนประว้ติศาสตร์ชั้นป.4

ขอความอนุเคราะห์ครับอยากได้แผนการสอน ประวัติศาตร์ ด่วนมากๆ ม.1ถึง ม.6 ครับ พอจะมีเปล่าครับส่งให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ..

อยากได้แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม. 1-3 พอจะมีหรือเปล่าอยากได้มากจริงๆค่ะเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ไม่มีอะไรเลยขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ

เป็นโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มรู้แนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้น ป.4 ถึง ชั้น ม.1 อยากได้แผนการสอนที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลย ขอความกรุณาหน่อยนะครับ

*_* สวัสดีค่ะ อาจารย์....

ตอนนี้หนูกำลังฝึกสอนอยู่ และสอนในรายวิชา ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร์ ป.5 - 6

แต่หนูยังไม่ได้เยนแผนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 51

ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ

http://teacherload.com

ไปหาโหลดที่เว็บนี้ซิ

พวกแผนการสอนนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

หนูต้องเตรียมแผนการสอน อยากขอให้อาจารย์ช่วย

เหลื่อ หนูต้องการแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.2

ขอบคุณล่วงหน้า นะค๊ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูกำลังฝึกสอนอยู่ และกำลังศึกษาป. บัณฑิตวิชาชีพครู

อยากได้แผนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - ป. 6

ขอความอนุเคราะห์จากอาจาร์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนประว้ติศาสตร์ชั้นป.1-6

ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

สวัสดีครับอาจารย์

ตอนนี้ผมกำลังฝึกสอนอยู่ ผมได้สอนวิชาประวัติศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนประว้ติศาสตร์ชั้นป.1-6

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนประวัติศาตร์ป.3 ผมครูพลศึกษา ต้องมาสอนประวัติศาสตร์

ขอบคุณครูที่ให้ความรู้มา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พัฒนา

อยากได้เพื่อนที่สอนสังคมและประวัติศาตร์088-3961331

อยากได้แผนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ป.1-ป6ค่ะ

รบกวนขอแผนวิชาประวัติ ป. 2 ด้วย เพราะสอนวิชานี้เป็นครั้งแรก ขอบคุณล่วงหน้า

รบกวนขอแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ป. 2 หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ