ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสกับน้ำพุร้อนพระร่วง แหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานอันเก่าแก่ของเมืองกำแพงเพชร

เด็กวัฒฯ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          

           ช่วงนี้ถ้าท่านยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหน ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านประทับใจ   บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก  อยู่หมู่ที่     ตำบลลานดอกไม้  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร    โดยสามารถเดินทางไปได้    เส้นทาง  เส้นทางแรก  ถนนสายกำแพงเพชร  -  สุโขทัย  ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร  ระยะทางประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร   และแยกซ้ายมือไปอีกประมาณ    กิโลเมตร    อีกเส้นทางหนึ่งคือถนนสายบ้านหนองปลิงบ้านท่าไม้แดงโดยทางแยกเข้าบ่อน้ำพุร้อนห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร  ระยะทางประมาณ  ๒๑  กิโลเมตร  และแยกขวามือไปอีก     กิโลเมตร   มีพื้นที่โดยประมาณ  ๑๕  ไร่เศษ 

         สำหรับตำนานของบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงนั่น น่าสนใจมาก ได้กล่าวเอาไว้ว่า   พระร่วงเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่ม  มีนิสัยคะนองชอบเล่นเบี้ย เล่นว่าว  เล่นไก่  เจ้าชู้  โดยไม่ถือพระองค์  ชอบเสด็จไปในท้องถิ่นทุรกันดารและเมื่อเสด็จไปในที่ต่าง ๆ   ก็มักจะเกิดตำนานขึ้นมากมาย  กล่าวกันว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญญาธิการ   อีกทั้งวาจาสิทธิ์  จากตำนานโบราณกล่าวว่าพระร่วงได้เดินทางมาถึงบริเวณเขาไก่เขี่ย  พระองค์ได้ไก่ป่าตัวหนึ่งเมื่อเดินมาถึงบริเวณสถานที่ร่มรื่นพระองค์เกิดหิวจึงตัดสินใจจะกินไก่ตัวนี้เสีย  จึงได้สาปบริเวณนี้เป็นบ่อน้ำ ร้อนเพื่อจะได้นำน้ำร้อน ลวกไก่และถอนขนเมื่อถอนขนเสร็จไม่มีน้ำเย็น  จึงสาปน้ำเย็นขึ้นจึงเกิดบ่อน้ำร้อน  และ  น้ำเย็นขึ้นบริเวณใจกลางบึงสาปนั้น     ซึ่งในวโรกาสรัฐพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ  ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ    รอบ    ธันวาคม  ๒๕๓๐  ได้มีการนำน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงไปร่วมพิธี     พระวิหาร  วัดสุทัศน์เทพวราราม    กรุงเทพฯ    ถือเป็นการยืนยัน ความสำคัญของน้ำพุ ร้อนพระร่วงได้เป็นอย่างดี   ซึ่งหลังจากดำเนินการปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีนักท่องเที่ยว  จากหลาย ๆ    จังหวัดให้ความสนใจ  รวมทั้งหน่วยงานราชการ  กลุ่มแม่บ้าน   มวลชนต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ   ซึ่งนอกจากทาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จะจัดเตรียมจำหน่ายของฝากแล้ว  ยังมีบริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าจากกลุ่มแม่บ้านตำบลลานดอกไม้   ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อีกด้วย  

             นอกจากนั้นบ่อน้ำพุร้อนจากใต้ดินยังมีเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้   เช่น   ปวดเมื่อย  โรคผิวหนัง  เป็นต้น  บ่อน้ำพุร้อนนี้  มีลักษณะเป็นบ่อโคลนสีดำขนาดรัศมี  ๕๐  ซม .  อยู่ด้วยกัน    จุด  ในบริเวณที่ไม่ห่างไกลกันนัก  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น  สร้างบ่อน้ำ  ห้องอาบน้ำ  ห้องอบไอน้ำ  ห้องน้ำ  และห้องสุขา   พร้อมทั้งยังได้ปลูกไม้ดอก        ไม้ประดับ  เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม  ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  และท้องถิ่นบริเวณโดยรอบในการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก  อาหาร  และบริเวณต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

    

             โดยลักษณะทั่วไปขณะนี้  บ่อน้ำพุร้อนมีจำนวนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วจำนวน    จุด  มีความร้อนประมาณ  ๔๐  -   ๖๕   องศาเซลเซียส  เป็นที่โจษขานว่าสามารถนำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล   จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า  ไม่มีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด   รับรองได้ว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงนี้จะหลงมนต์เสน่ห์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้อย่างแน่นอน

 

นายอภินันท์    มุสิกะพงษ์  

นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรความเห็น (0)