ขั้นตอนการเข้าสู่ blogin

        1.     สมัครรายวิชาให้เรียบร้อย

         2.      เข้าแผงควบคุม

         3.       จ้ดการอัพโหลดไฟล์ รุปภาพขึ้นไป

         4.       จะได้ที่อยู่ของไฟล์ภาพบนเว็บไฃค์ชื่อ   http;//gotoknow.org/ymamit/file/manit49 jpg

          5.     ทำการcopy ที่อยุ่ของไฟล์ด้านบนนี้ ไว้เพื่อนำไปสู่ในlink

           6.    ที่อยู่ของรูปภาพในประวัติเจ้าของ blog