คุณอำนาจ VS คุณอำนวย

พฤติกรรมการใช้อำนาจและในการเรียนรู้เป็นบุคลิกส่วนตัว ต่างก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเลือกแสดงหรือซ่อนพฤติกรรมด้านใด การทำงานจึงจะราบรื่นได้ เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่บุคลากรโครงการต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนเองว่าควรแสดงหรือซ่อนพฤติกรรมด้านใดในโอกาสใด

ผมสังเกตบรรยากาศการประชุมและคำพูดของบุคลากรโครงการ KM แก้จนเมืองคอน ในการประชุมระยะหลังๆแล้ว รู้สึกว่าดีขึ้น ต่างกับตอนที่ประชุมกันครั้งแรกๆ เข้าใจว่าแต่ละคนน่าจะคิดว่าการจัดการความรู้ที่นำโดยภาคราชการ จะคำนึงกันแต่ธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมราชการ ที่ทำงานแบบสั่งการบนลงล่างอย่างเดียวไม่พอแล้ว ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันในทางราบ(อย่างเพื่อนนักเรียน)ทั้งกับบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน รวมทั้งกับชาวบ้านประกอบด้วย การเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละครั้งการประชุมจึงสนุกสนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากประสมประสานธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมราชการกับวัฒนธรรมในการเรียนรู้ได้ดี อีกหน่อยแต่ละหน่วยงานก็จะกลายร่างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปเองโดยอัตโนมัติ

ผมคิดว่าในที่สุดบทบาทของคุณอำนาจจะต้องลดลงอย่างแน่นอน คุณอำนวยจะมีบทบาทมากขึ้น ผมหมายถึงในตัวบุคลากรโครงการทุกคนนะครับ ที่มีพฤติกรรมในทางการใช้อำนาจและในการเรียนรู้ที่เป็นบุคลิกส่วนตัว ต่างก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเลือกแสดงหรือซ่อนพฤติกรรมด้านใด การทำงานจึงจะราบรื่นได้ เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่บุคลากรโครงการต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนเองว่าควรแสดงหรือซ่อนพฤติกรรมด้านใดในโอกาสใด

ในเมื่อ KM คือการเรียนรู้ บุคลากรโครงการก็ต้องเรียนรู้ เรียนรู้บทบาทของตนเอง วงเรียนรู้คุณเอื้อแต่ละระดับ คุณเอื้อก็ต้องสวมหมวกเป็นนักเรียน(ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับเป็นคุณกิจ) เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการหนุนเสริมการปฏิบัติงาน ใครเรียนรู้ได้มากก็เอื้ออำนวยหนุนเสริมได้ดี .....วงเรียนรู้คุณอื่นๆ......... หรือเรียนรู้ข้ามวงกันก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเมื่อใดต้องปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (นั่งหัวโต๊ะรันการประชุมด้วย) ต้องกลายร่างเป็นคุณอำนวยทันที การเรียนรู้จึงจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี

ผมมีตัวอย่างบุคคล ที่อยากจะกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลที่ประสมประสานเรื่องอย่างนี้ได้ดีเยี่ยม คือ ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ประธานคุณเอื้อฯ KM แก้จนเมืองคอน จำได้ว่าเมื่อทดลองนำร่องจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน เมื่อปีที่แล้ว ท่านร่วมเป็นนักเรียนในกิจกรรมถอดบทเรียน พูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดความเห็น เหมือนเช่นสมาชิกคนอื่นๆในวงเรียนรู้ ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวว่ามีศักดิ์เป็นผู้ว่าฯแต่อย่างใด กิจกรรมถอดบทเรียนจึงสนุกสนานได้สาระ ไม่เกร็ง ไม่เครียด(ผมมีภาพถ่ายที่จะแสดง แต่ทักษะการทำบล็อกของผมยังอนุบาลอยู่ เอาภาพใส่เข้ามาไม่ได้ ทำได้แล้วค่อยโชว์ให้ดู)

ประสบการณ์การจัดการความรู้ภาครัฐที่อื่นๆ หากจะได้แชร์ให้นครฯบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 

     การใส่รูปในบันทึก ลองดูจากเมนูช่วยเหลือของ Gotoknow.org ดีไหมครับ ที่หัวข้อ ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อ. จำนง กรุณาเอาเรื่องราวความสำเร็จในการทำงานแก้จนเมืองนคร    ของชาวบ้าน   หรือของข้าราชการ (คนเล็กคนน้อย) มาเล่าบ้างได้ไหมครับ

วิจารณ์ พานิช