แนะนำ

  Contact

  เสนองานแนะนำตนเอง  

แนะนำตนเอง ปรับปรุงใหม่ครับ

http://gotoknow.org/file/detsakda/46094900.swf

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เดชศักดา G3

Post ID: 27120, Created: , Updated, 2012-02-11 14:52:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Recent Posts 

Comments (3)

IP: xxx.19.231.4
Written At 
สวยดีนะครับ
Pitoon
IP: xxx.154.6.67
Written At 

น่าสนใจดี อยากรู้จักครับ

Paitoon
IP: xxx.154.6.67
Written At 

น่าสนใจดี อยากรู้จักครับ