ก้าวใหม่รร.นันทบุรีวิทยา

                   สัปดาห์ก่อน (ต้น พ.ค.2549 )ทราบว่า มีการจะให้ผอ.สมเดช ไปบริหารโรงเรียนนันทฯ จึงติดต่อกลับทราบว่า เป็นการทาบทามไม่มีหนังสือเป็นทางการ  จนแล้วจนรอด โทร.และเมล์ทราบว่า ยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นทางการ  หากโอกาสสนทนากับท่านเจ้าคณะจังหวัด ( พระเทพนันทาจารย์ ) ที่วัดพระธาตุช้างค้ำฯ ไม่ได้ถามตรง ๆ ถามทั่ว ๆ ไป และถามถึงปัญหาในการบริหาร และทราบว่า หากมีการทาบทาม ผอ.สมเดช มาใ้ห้บริหาร เราเองรู้สึกยินดี ก็บอกพระคุณเจ้าว่า โรงเรียนนันทฯ มีลักษณะพิเศษ บริหารยากจีงไม่อยากให้ปล่อยมากไป  คือ ในส่วนบริหารงานพระ เณร ที่มาเรียนจำเป็นต้องมีฝ่ายพระสงห์  พระผู้ใหญ่ เมตตามาช่วยดูแลส่่่วนนี้จึงจะเหมาะสม

                    เสาร์ ที่ 6 พ.ค.โทร.ไปสอบถามใกล้เที่่ยงวัน ทราบจากท่าน ผอ.สมเดช ว่าไปทำงานมาแล้ว 1 วันสัปดาห์ก่อน  และโทรศัพท์ที่ผ่านเพิ่งดีวันนี้  ได้ปั่นจักรยานจากบ้านพี่น้องภรรยาไปหา ผอ.สมเดช ที่บ้านพัก ( บ้านเมืองเล็น ) สนทนาอยู่ครู่ใหญ่ ทราบว่า ที่ไป รร.นันทฯ มา 1 วันมีการให้พระและฆราวาส ฝ่ายละ 5 มาประชุม มีการโต้แย้งกันเมื่อผู้ช่วยฯ ที่เป็นฆราวาส พูดความจริงทำให้พระครูบวรฯ ไม่พอใจ แต่ผอ.สมเดช เ้ข้าใจได้ช่วยคลี่คลายด้วยการเปลี่ยนเรื่องพูด  การบริหาร จะมีพระเทพนันทาจารย์ เป็นหลัก และมี พระครูบวร และ นายกนรินทร์ อยู่ในโครงการสร้างพระ /ฆราวาส จากนั้นจะสั่งมาทางครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ ( เขาเรียกตำแหน่งอะไรยังไม่แน่ใจ )   ตกลงอาคารเรียน ที่วัดสวนตาล ยังคงเป็นของ รร.นันทฯ ไม่ใช่แล้ว เพราะย้ายไปที่ รร.ใหม่ บ้านปางค่า อาคารนี้ปล่อยไว้  ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งให้ใคร ทำอย่างไรให้เป็นการเพิ่มมูลค่า  หากใหหน่วยงานอื่น หรือแม้สำนักพุทธฯ  โดยไม่คำนึง จะทำให้ รร.นันทฯ ก็ด้อยไปในสายตา ว่าสร้างใหม่แล้วทอดทิ้งอาคารเรียนเดิม ทั้ง ๆ ที่ยังดีอยู่ ( ท่านฝากเราไปคิด ไปวางแผนเรื่องนี้ด้วย

                     สำหรับประวัติ รร.นันทฯ  ได้บอกว่า รร.นี้ที่มาทราบจาก ลุงเชาว์น พิชัย ไม่ควรมองข้าม ในส่วนนี้ท่าน ผอ.สมเดช เห็นด้วย และในการไหว้ครูปีนี้จะมีลุงเชาวน์  นอกจากนี้ ผอ.ทำนอง ฯ  รร.บ้านวังยาว เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความจริงใจ  ให้ลองดูประวัติเดิมว่า เหตุขยายห้องเรียน รร.นันทฯ ไปที่ อ.บ้านหลวง เชื่อมโยงกันไปและดำเนินการจนเป็นผลสำเร็จได้อย่างไร  รร.นันทฯ ควรเป็น รร.พี่ รร.ปริยัติธรรมสามัญต่างอำเภอฯ ให้สมภาคภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)