การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

รุ่น6วันที่4-5พ.ค.49
การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ(KM)มีสาระแก่นความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอย่างยิ่งที่จะนำมาปฏิบัติในภาระงานให้เป็นระบบและง่ายต่อการพํฒนางานโดยเฉพาะงานบริการแก่ชุมชนอย่างพวกเราชาวม.ราชภัฏอุบลราชธานี...ขอเป็นกำลังกาย และใจ แก่อธิการบดี คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สู้ๆเพื่อองค์กรที่มีคุณภาพของเรา///รุ่น6 วันที่4-5พ.ค.49.....ยินดีรับแลกเปลี่ยนขุมความรู้และเทคนิคการทำงานค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nipapornkhumsaiความเห็น (0)