แสงไฟจากโคมไฟจีน สีแดงสะท้อนทาบบ้านดิน สาวน้อยวัยดรุณยูนนานในชุดกี่เพ้าหัวร่อต่อกระซิกอยู่เป็นกลุ่มๆ สัมผัสอากาศเย็นสบาย กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ไม่ลืมที่จะจิบชาร้อนๆหอมกรุ่น พันธุ์ดีอู่หลงก้านอ่อน  ลิ้มรสอาหารจีนยูนนานรสเลิศ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมจีนผ่านเส้นทางท่องเที่ยว จีนยูนนาน” แม่ฮ่องสอน


            ชุมชนจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน  มีทั้งหมด ๓ ชุมชน ได้แก่ บ้านสันติชล อ.ปาย และบ้านรุ่งอรุณ  บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งสามชุมชนมีประวัติศาสตร์ชุมชน          “ก๊กมินตั๊ง ”ที่น่าสนใจ 
                   โดยชุมชนทั้งหมดเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ยังผลให้ชุมชนอ่อนแรงขาดกำลังใจ ขาดโอกาส และพื้นที่ทางสังคม  ด้วยศักยภาพและทุนทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทำให้ชุมชนเหล่านี้โดดเด่นในการนำเสนอต่อสังคม ในประเด็น “การท่องเที่ยว”ได้มีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็น “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม  ของทำงานที่เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ก้าวไปสู่ “ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
                   วันนี้ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน ได้พร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ หากทริปต่อไปของผู้ที่คิดจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม  พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานโดยผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญชวนครับ ติดต่อสอบถามผ่าน  นายจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ๐๑-๘๘๓๒๑๓๘ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวเครือข่ายจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน  หรือดูรายละเอียดจาก ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ครับ <p>
            ยินดีต้อนรับ กลุ่ม sanuk (กลุ่มจัดการท่องเที่ยวจังหวัดอีสานตอนบน) สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ที่จะเยี่ยมเยียนและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชาวจีนยูนนาน แม่ฮ่องสอน ในเร็วๆนี้</p>