ตาลองเป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกคนหนึ่งที่นักกายภาพบำบัดพร้อมทีมออกเยี่ยมผู้พิการ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมถึงบ้าน ด้วยอาการเส้นเลือดสมองตีบ  เมื่อ  2 เดือนก่อน ขาซีกซ้ายอ่อนแรง  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ขาดกำลังใจ  สภาพจิตใจอยู่ในภาวะซึมเศร้า  แต่ตาลองเป็นผู้ป่วยที่โชคดีมากที่สุดคนหนึ่ง  ที่ผู้ป่วยหลายๆคนอาจไม่ได้รับ  ก็คือการดูแลใจใส่  จากญาติและคนรอบข้างเป็นอย่างดี 

 

ลูกชายได้ดัดแปลงอุปกรณ์ภายในบ้านมาเป็นอุปกรณ์ห้อยแขวนช่วยผู้ป่วยออกกำลังกายหรือที่เราเรียกว่า  suspension   ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด   โดยการนำเอาล้อรถจักรยานเก่าๆมาทำเป็นรอกร้อยเชือก  จุดหมุนอยู่ในแนวระดับข้อไหล่และสะโพก เพื่อใช้ในการออกกำลังกายแขนและขา 

 

                " เห็นแล้วน่าภาคภูมิใจ แทนตาลองจริงๆ ที่มีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี "

 

 นอกจากนี้นักกายภาพได้เข้าไปช่วยในเรื่องแนะนำการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เข้ากับสภาพผู้ป่วย  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากฟูกนอนราบมาเป็นที่นอนเตียงสูง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ฝึกลุกนั่ง และฝึกยืน  สร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยให้กับญาติ  แนะนำทักษะการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกับผู้ป่วยที่สามารถทำได้  อีกทั้งได้สร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วย   เพื่อให้พยายามดูแลตัวเอง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตให้ได้มากที่สุดตามอัตภาพได้

"  สิ่งสำคัญที่สุด คือญาติละคนรอบข้างเป็นแรงผลักดันในการฟื้นฟูผู้ป่วย "

 

                       

 

เรียบเรียงโดย : นางสาวธินิดา  ผาอำนาจ

                         นักกายภาพบำบัด

                         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ