ข้างหลังภาพ


หอผู้ป่วยศัลยกรรมนรีเวช สถาบันบำราศนราดูร

1. ชื่อเรื่อง ข้างหลังภาพ ตึกศัลยกรรมนรีเวช สถาบันบำราศนราดูร

2. ความสำคัญ ข้างหลังภาพ คือ การนำระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล (Digital   Image   station) มาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลและติดตามบาดแผลของผู้ป่วย ตึกศัลยกรรมนรีเวช สถาบันบำราศนราดูร

3. บทคัดย่อ/เนื้อเรื่อง/ความเป็นมาและความสำคัญ หอผู้ป่วยศัลยกรรมนรีเวช สถาบันบำราศนราดูร ให้การบริการผู้ป่วยหลายระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบาดแผล ทั้งที่เกิดก่อนหรือหลังจากการเข้ารับการรักษาในสถาบัน ประกอบด้วยแผลที่ติดเชื้อและแผลไม่ติดเชื้อ จำเป็นต้องได้รับการดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลดังกล่าวจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ จึงจำเป็นต้องมีระบบการประเมินและติดตามผลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมาย          - ลดระยะเวลาในการทำงาน

                                - ลดค่าใช้จ่าย

                                - เพิ่มอัตราตามความพึงพอใจของทีมงาน / ผู้รับบริการ  >  85%

5. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

                ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ตึกศัลยกรรมนรีเวช  ตึก  5  ชั้น  4  รับผู้ป่วยแผลกดทับ  (Bed   Sore) จำนวนหนึ่ง ซึ่งแผลกดทับ นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานแล้ว ใช้เวลาในการรักษานาน และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นภาระแก่ญาติ   นอกจากนี้ยังเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพในการให้บริการทางการพยาบาล การเกิดแผลกดทับยังถูกจัดเป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

                 ในแต่ละวันแต่ละเวร  แพทย์และพยาบาล  มีการสับเปลี่ยนเวรกัน  การประเมินดูแลบาดแผลของแพทย์  การล้างแผลของพยาบาลมีการต่างคนต่างดูแลผู้ป่วย  มีการเปิดแผลอยู่บ่อยๆ  หรือทำแผลตาม  Routine    บางรายทำวันละครั้ง   บางรายทำแผลเช้า-เย็น   เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาล   มีการประเมินบาดแผลตามความเข้าใจของตนเอง

6. การเปลี่ยนแปลง

                ทีมการแพทย์และทีมพยาบาล  รวมทั้งเจ้าหน้าที่โสตฯ  ของสถาบัน  (ในระยะเริ่มแรกโครงการ)   ได้ร่วมกันคิดให้มีการพัฒนา  โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

                การถ่ายภาพปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าวหน้าไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งให้ความคมชัด และเหมือนจริง ระบบดิจิตอลยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ  อีกมากมาย  ได้แก่  ความรวดเร็วในการทำงานทุกขั้นตอน ความสามารถในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล   การรื้อค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและไม่สูญหาย  ให้ความสะดวกสบาย และเหมาะแก่การร่วมมือในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและญาติผู้ป่วยลดขั้นตอนในการทำงานลง

                ทีมแพทย์และพยาบาล  ศัลยกรรมนรีเวช  ตึก  5  ชั้น 4  ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการนำระบบการบันทึกภาพผู้ป่วยลงในกล้องดิจิตอล  จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเรื่อง  ข้างหลังภาพซึ่งนำมาใช้ในระบบการร่วมกันดูแลผู้ป่วย   ทางศัลยกรรมนรีเวช

 7.การวัดผลและผลลัพธ์

1.             เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำแผลและลดอัตราการครองเตียง

2.             เพื่อร่วมกับทีมการพยาบาลติดตามเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงของบาดแผล

3.             เพื่อนำระบบการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

4.             เพื่อลดภาระงานและขั้นตอนการทำงานของบุคคลากร

5.             ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  และมีการประสานงานที่ดีต่อกัน

6.             สามารถเก็บบันทึกแฟ้ม (File) ไว้สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เข้ามาศึกษาดูงานในสถาบัน

7.             สามารถเป็นหลักฐานทางการแพทย์

8. บทเรียนที่ได้รับ

                ผู้รับบริการมีการนำวิธีการของทีมไปใช้โดยการนำภาพของผู้ป่วยมาแพทย์ดูเป็นระยะ ๆ  โดยไม่ต้องนำผู้ป่วยมา ร.พ. ซึ่งเป็นการลดภาระของผู้ดูแลและค่าใช้จ่าย  

ผลงานCQI ของตึก ศัลยกรรมนรีเวช สถาบันบำราศนราดูร  นำเสนอในงานHA FORUM 10th

คำสำคัญ (Tags): #ข้างหลังภาพ
หมายเลขบันทึก: 269852เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2009 14:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 03:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

 

สวัสดีค่ะ -

 ชื่นชมยินดีค่ะ

สวัสดีครับ

ที่ทำงานของผมนำระบบดิจิทัลมาให้เหมือนกัน สิ่งที่ควรคำนึง คือ การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลภาพ การการรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิผู้ใช้ เป็นต้น ควรมีดูแลให้ดีต่อไป ครับ

ขอบคุณคะสำหรับคำแนะนำคะจะบอกทีมงานให้คะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี