GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นาฏศิลป์ร่วมสมัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2552 ณ อาคาร 1 วิทยาเขตสงขลา มุ่งพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในภาคใต้ให้สามารถนำความรู้ไปบูรณาการและปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

สำหรับคณาจารย์  ประจำหลักสูตร ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบด้วย

อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร   อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์    อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ

อาจารย์รัชยา   วีรการณ์    อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร. 074 - 443959 หรือ อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ 087 - 6713190 , อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร 081-8942036

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): onlinesarprtsuonblog
หมายเลขบันทึก: 269325
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (1)

ขอให้อาจารย์หายเร็วนะคับ