KFC(oP) บ้านผู้หว่าน๒

 ออกงานแรกครับ "ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒" สองกิจกรรม ประสานสัมพันธ์ ร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ รวมพล ฅน เขียน Blog ชาวมอดินแดง" ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน หลังจากนั้นจะมีการ "ลปรร แบบ F2F ของทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน"

ท่านรองรังสรรค์ เห็นชอบ "มอบ JJ และทีมงานบ้าบผู้หว่าน ๒ ซึ่งเบื้องต้นได้ M2M กับท่านอาจารย์ ชายขอบ (คลิก) ,ท่านอาจารย์ BeeMan (คลิก) ,ท่านอาจารย์ ทวีสิน(คลิก)

 งานนี้ท่านรองรังสรรค์ สั่งตัดเสื้อทีมแจกด้วยครับ สำหรับทีมงานที่ตั้งใจ "สื่อสาร B2B เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร และ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ครับ"

JJ