ห้องเสวนาระหว่างนักวิชาการด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านประชากรที่สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

Archanwell

เสวนาระหว่างนักวิชาการด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านประชากรที่สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๗ มิ ถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓ ๐ น

--------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการนำเสวนาเรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

--------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการนำเสวนาเรื่องแนวคิดในการจัดการประชากร

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

Powerpoint แนวคิดจัดการประชากร (ฉบับ Powerpoint show)

Powerpoint แนวคิดจัดการประชากร (ฉบับ PDF)

แผนผังจำแนกบุคคลธรรมดาโดยกฎหมายสัญชาติและคนเข้าเมือง

แผนผังการจำแนกประชากรตามข้อกฎหมาย

แผนผังแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

 

--------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการนำเสวนาเรื่อง ครอบครัวข้ามชาติตรงพื้นที่ระหว่างชายแดนไทย-ลาว โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

--------------------------------------------------------------------

บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

--------------------------------------------------------------------------------

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ รวมตลอดถึง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ และโดย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒

-----------------------------------------------------------

ภาพเอกสารรับรองสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย

ที่กล่าวถึงในเวทีเสวนา

----------------------------------------------------------

·         ภาพทั้งหมดของบัตรประจำตัวราษฎรของรัฐไทยที่ใช้อยู่ในวันนี้

·         ภาพทั้งหมดของบัตรประจำตัวที่รัฐไทยออกให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่ยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย (ยกเลิกหมดแล้ว)

·         บัตรประจำตัวลาวอพยพ

·         แบบพิมพ์ประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง

·        แบบพิมพ์ประวัติบุคคลคนลาว อพยพ 

--------------------------------------------

ภาพเวทีเสวนาในโลกแห่งความเป็นจริง

---------------------------------------------

คลิกตรงนี้เลยค่ะ

แต่เวทีเสวนาบนโลกแห่งอินเทอร์เน็ตนั้นจะปรากฏตัวตลอดไปเท่าที่ยังมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์

เชิญเข้ามาร่วมเสวนาตลอด ๒๔ ชั่วโมงและ ๓๖๕ วัน

ความเห็นของคุณอุบลวรรณ บุญรัตนสมัย

--------------------------------------------- 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Management

คำสำคัญ (Tags)#แรงงานข้ามชาติ#กฤตยา อาชวนิจกุล#พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร#การจัดการประชากรไทย#ครอบครัวข้ามชาติตรงพื้นที่ระหว่างชายแดนไทย-ลาว#สุชาดา ทวีสิทธิ์

หมายเลขบันทึก: 268672, เขียน: 17 Jun 2009 @ 00:45 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)