เว็บไซต์ สหวิชา ดอทคอม(www.sahavicha.com)

การเรียนการสอน

สพฐ.ได้จัดทำเว็บไซต์ สหวิชา ดอทคอม(www.sahavicha.com) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป เว็บไซต์ดังกล่าวเปรียบเสมือนห้องเรียนที่ครูและนักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ ซึ่งมีองค์ความรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นสื่อการเรียนรู้แบบต่างๆ คำถามที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจใคร่รู้ รวมทั้วข้อสอบต่างๆมากมายสำหรับนักเรียน มีบทความที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT เพื่อการเรียนการสอนความเห็น (0)