ศิลปะ Memphis

Teerachai Suksod
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศิลปะ Memphis.. การออกแบบที่ต่อต้าน การออกแบบ

ศิลปะ Memphis
       

          Memphisเป็นชื่อมาจาก สตูดิโอ 2 แห่งคือ    สตูดิโอ Alchymi และสตูดิโอ Memphis   ปีค.ศ. 1975 Alessandro Guerriero ก่อตั้ง สตูดิโอ Alchymi ที่มิลาน    และ ค.ศ.1981 Ettore Sottsass  ก่อตั้ง สตูดิโอ Memphis 
       - สไตล์ Memphis ค่อนข้างแปลกแหวกแนว และรุนแรง เพื่อต่อต้านสังคม และหลักการออกแบบของกลุ่ม Functionalism
       -  แนวคิด  ต่อต้านหลักการออกแบบ ในเรื่องความสอดคล้องของหน้าที่ใช้สอยกับวัสดุการผลิต   และต่อต้านลักษณะรูปแบบของงานสมัยใหม่อันเรียบง่ายปราศจากการตกแต่ง  โดยเสนอแนะการออกแบบดังนี้ ....
       1.   ยกเลิกเรื่อง เอกภาพ (Unity) ให้ความสำคัญกับการประกอบชิ้นส่วนที่อิสระไม่ต่อเนื่องกัน
       2.  มีการแสดงออกถึงความหมายใหม่  ที่มีปริศนาอยู่ภายในการออกแบบ
       3.  การรือฟื้นนำสิ่งประดับประดา และสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์  ของความเป็นอิสระการดิดค้นสร้างสรรค์
      4.ผ่านเลยข้อจำกัดและเหตุผลที่เกี่ยวกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเฉพาะผลกระทบต่อความสำคัญของมนุษย์โดยตรง
     - Alchymi -Memphis จะเสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว เกิดงานออกแบบใหม่ที่ผสมผสานความขัดแย้ง ของรูปทรง วัสดุ สี และลวดลาย  เช่น นำรูปแบบที่หลากหลายจากสมัยต่างๆ การใช้วัสดุมีราคาจำพวกหินมาใช้ร่วมกับพลาสติก การใช้สีอ่อน กับสีเข้ม  และสีตรงกันข้าม เป็นความแปลกใหม่ ตื่นตา มีอิสระ 
    - Alchymi -Memphis จะเป็นงานที่ไม่สต๊อกสินค้า  ผลิตจำนวนน้อย มุ่งเน้นทำตามการสั่ง และผลิตแบบกึ่งหัตถกรรม

*** การทำงานออกแบบลักษณะ  Memphis นี้  นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านนี้ควรจะเรียนรู้ทั้ง ทฤษฎี และทักษะปฎิบัติงานขั้นพื้นฐานการออกแบบทั่วๆไปให้ถูกต้อง   ชำนาญ    เมื่อเข้าใจแล้วถ้าอยากจะทำงานลักษณะนี้ดูบ้างก็ลองค่อยๆ ศึกษาดู  ทดลอง หารูปแบบ แรงบันดาลใจ  หรือเทคนิคดู  ......  ถ้าเราไม่มีความรู้ และทักษะด้านการออกแบบพื้นฐานที่ดีพอ  ก็ไม่สามารถทำงานลักษณะนี้ออกมาได้อย่าง     สมบรูณ์แบบ   เนื่องจากเป็นงานออกแบบเป็นขั้น  Advance   จากการสร้างสรรค์เฉพาะตัว ของนักออกแบบที่มากประสบการณ์

 

                                                       ******************

 เอกสารประกอบ                                                 

นวลน้อย   บุญวงษ์ . การออกแบบ .  กรุงเทพ  :  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539

Thomas Hauffe . Design A Concise History .London : Laurence King Publishing ; 1998

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและการออกแบบความเห็น (1)

ออหนุ่ย
IP: xxx.142.123.130
เขียนเมื่อ 

Memphis เคยชอบมากๆ จำได้ว่าตอนนั้นประมานปี 2527-28