บทเรียนที่ ๒ មេរៀនទី២
สระ

บทนี้มาเรียนสระกัน สระเมื่อนำไปประกอบกับพยัญชนะจะทำให้เกิดเสียงที่มีความหมายต่างๆ กันไปตามตัวพยัญชนะและสระที่ประกอบกัน สระในภาษาเขมรมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ

 

เรามาทำความเข้่าใจเบื้องต้นกันก่อนนะคะ สระในภาษาเขมร ๑ ตัวจะมี ๒ เสียง นั่นก็หมายความว่า เมื่อสระตัวใดไปประกอบกับพยัญชนะอโฆษะก็จะออกเสียงแบบหนึ่ง และเมื่อสระตัวเดียวกันนี้ไปประกอบกับพยัญชนะโฆษะก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่ง เช่น สระ ประกอบกับ ក (កា) ออกเสียง กา เมื่อประกอบกับ គ​(គា) ออกเสียง เกีย เป็นต้น

หลักการทำความเข้าใจง่ายๆ ก็คือว่า เสียงแรกเป็นเสียงสำหรับอโฆษะ เสียงที่สองเป็นเสียงของโฆษะ

 

 

 

 

เป็นอย่างไรบ้างบทเรียนนี้ยากไปไหม ขยันท่องจำและเขียนให้คล่องมือ ประเดี๋ยวเดียวก็จำได้แล้ว อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือสระแต่ละรูปจะมีสองเสียง


หมายเหตุ

๑. การ เขียนคำอ่านภาษาไทยเทียบเสียงกับภาษาเขมรอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์นักเพราะสระบางเสียง ไม่สามารถเขียนเทียบเสียงกับภาษาไทยได้ตรง แต่ก็อนุโลมว่าผู้เรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับภาษาไทย

๒. ระบบ Phonetic ที่ใช้ในบทเรียนนี้อ้างอิงจากหนังสือ Cambodian System of Writing and Beginning Reader with Drills and Glossary by Franklin E. Huffman 

 

ជំរាបលា Good Bye