ใช้กิจกรรมลูกเสือ: เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 D

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   

                นโยบาย 3D เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับ การดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นไทย และกิจกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และจะเป็นนโยบายที่จะให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

                   กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว โดยเฉพาะสถานศึกษาใด ที่ใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นตัว "ขับเคลื่อน"นโยบายดังกล่าว จะสามารถบรรลุผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ"เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ"ด้วย

                  จึงอยากให้สถานศึกษา ได้นำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มาใช้ให้เป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย 3D  ก็จะส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

                 อยากให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย 3d

หมายเลขบันทึก: 267923, เขียน: 13 Jun 2009 @ 18:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:54 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • อยากจะให้คุณครูทุกท่านได้มองเห็นการสอนและการอบรมควบคู่กันไปค่ะ
  • ขอแนะนำคนของสื่อค่ะ
  • http://gotoknow.org/blog/sarannapat/267922
  • คณะนี้มีความตั้งใจเผยแพร่สื่อจากโรงเรียนค่ะ

ไปเยี่ยมชมแล้วครับ เยี่ยมจริงๆครูคิม

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยม....และทักทาย..สวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ประสิทธิ์

มาเยี่ยมชมกิจกรรม 3 Dเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  มีความสุขนะคะ

ห่วงใย