SHA แหล๋ง ใต้

รวมความฝัน ….ผลักดันได้เกิด SHA ….

เช้าวันสดใส  พระอาทิตย์เริ่มทอแสงแต่เช้า  ท้องผ้ามีเมฆเยอะไปนิด แต่ก็ดูสวยงาม   ด้วยแสงหลากสี ที่ช่วยระบายท้องฟ้าเมืองหาดใหญ่วันี้ดูสวยงาม  และออยก็หวังอย่างมากว่างานประชุมวันนี้ จะเป็นงานประชุมที่ราบรื่น และ เป็นการคุยกันเล่น ๆ แต่เห็นของจริง  อย่างที่ท่านผอ . สถาบันชอบบอกเช่นนั้น  โดยงานนี้เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาล  เพื่อสานต่อแนวคิดการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนโดยนำภาพฝันร่วมลงสู่การปฏิบัติจริงในระดับผู้ปฏิบัติงาน ในระดับภูมิภาค  ภาคใต้  ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่  ในระหว่างวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

            ในการประชุมครั้งนี้  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่อง  โดยในวันแรกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง  การเชื่อมโยง HA   สู่ SHA   โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  อาจารย์ดวงสมร  บุญผดุง  อาจารย์เรวดี ศิรินคร ร่วมเป็นวิทยากร  ช่วยชี้แนะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเรื่องเล่า ที่เป็น Positive core   ในองค์กร โดยทางผู้ร่วมประชุมได้นำเสนอเรื่องเล่า และนำ  theme ของเรื่องเล่านั้นมาเชื่อมโยงกับมาตรฐาน   SPA & Self Enquiry part Ш   ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้เชื่อมโยง มาตรฐานผ่านเรื่องเล่า ทั้งในแง่  Positive และ Negative ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ในการนำมาสู่การพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สกล  สิงหะ รพ . สงขลานครินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bereavement  care ได้นำเสนอแนวการให้บริการผู้ป่วยด้วยมิติทางด้านจิตวิญญาณ  โดยวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่น่าสนใจมาก โดยนำภาพยนตร์มาประกอบการบรรยาย  ทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ ในการดูแลผู้ป่วยในอีกแง่มุม คือนอกจากจะดูแลผู้ป่วย  เราต้องดุแลญาติผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายด้วย 

            จากนั้นได้มีการร่วมสนทนาบนเวที ในเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างเสริมและการทำงานกับชุมชน โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ จากโรงพยาบาลอุบลรัตน์  อาจารย์ชญานิษฐ์  บุตรดี    และ Humanize health care   โดยอาจารย์พรเพ็ญ  อิงคะวณิช  พยาบาลผู้มากประสบการณ์จากโรงพบพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยพิธีกรบนเวที คือ อาจารย์นายแพทย์วราวุธ  สุรพฤกษ์  โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้นำผลงานที่ได้ปฏิบัติและได้รับการยกย่องมานำเสนอ  โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมอย่างมาก   ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียง  การทำงานชุมชน  และ  Humanize health care  มาพูดคุยทำให้เห็นภาพและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการนำไปปฏิบัติจริง

            ในวันที่สองของการประชุม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ work shop  ในการสร้างความฝัน …. ผลักดันได้เกิด SHA ….  โดยมีวิทยากรผู้ชี้แนะและนำผู้ร่วมประชุมทำความฝัน ให้เป็นจริงโดยใช้เครื่องมือ OM  คือ อาจารย์ดวงสมร  บุญผดุง  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผู้จัดการโครงการ SHA, อาจารย์นายแพทย์วราวุธ  สุรพฤกษ์ ผุ้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ OM,   ทีมวิทยากร พรพ . และวิทยากรพื้นที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรม OM ของทางสถาบัน    บรรยากาศการประชุม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากภาพฝันของในแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  ได้มีการนำเอาปัญหาและความน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ก่อเกิดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่มีความหลากหลายในแต่ละโรงพยาบาล  โดยในการประชุมครั้งนี้ในผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนในแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับความรู้ในเครื่องมือ OM ทั้ง 7 ขั้นตอนซึ่งเป็นทุนในการดำเนินการมุ่งสู่ความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHA,pattyความเห็น (3)

มาเป็นกำลังใจให้น้องออย ยินดีที่ได้รู้จักคนคุณภาพอีกคนของ พรพ.

ประทับใจกับการต้อนรับผู้มาใหม่อย่างอบอุ่น พี่กุ้งเองนะ ดีใจที่ได้ร่วมงานกับออยและทีม

patty
IP: xxx.121.34.215
เขียนเมื่อ 

ออยก็เช่นกันค่ะ พี่กุ้ง ดีใจที่ได้รู้จักพี่กุ้งค่ะ รู้สึกอบอุ่นใจมาก ๆ ที่ได้คุยกัน ไม่รู้พี่กุ้งมีพลังพิเศษอะไรนะคะ

เขียนเมื่อ 

น้องออยคะ

แม่ต้อยมาเป็นกำลังใจอีกคนคะ

บันทึกบ่อยๆนะคะ

จะมาอ่านคะ อิอิ