• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

After Ation Review

  บทสรุปหลังจากการเรียน  

1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆเต็มๆหรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

    สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนการสอน คือได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่เคยเรียน สิ่งที่ได้รับจากการเรียน คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่าน blog และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

2. อะไรที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร

   อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆมากกว่านี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเวลาในการเรียนมีจำกัด

3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ ควรปรับปรุงอะไร

    การเรียนการสอนในรายวิชานี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรดูพื้นฐานในการเรียนของนิสิตแต่ท่าน เพราะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกัน จึงทำให้การเรียนเป็นไปได้ช้า

4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ

    หลังจากการเรียนการสอนแล้วจะนำเป็นแนวทางในการทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  หมายเลขบันทึก: 26695
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • เข้ามาอ่านแล้วครับ

ขออนุญาตแนะนำให้ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ทุกๆสื่อค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันใช้ภาษาให้ถูกต้องเมื่อสิ่งที่เราเขียนจะถูกเผยแพร่ออกไป ไม่ว่าทางใดก็ตาม

ช่วยๆกันตรวจสอบและทำให้ถูกต้องนะคะ

บันทึกนี้ ชื่อบันทึก ตัว C ใน Action ขายค่ะ ช่วยเติมด้วย