ความเห็น 34725

After Ation Review

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตแนะนำให้ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ทุกๆสื่อค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันใช้ภาษาให้ถูกต้องเมื่อสิ่งที่เราเขียนจะถูกเผยแพร่ออกไป ไม่ว่าทางใดก็ตาม

ช่วยๆกันตรวจสอบและทำให้ถูกต้องนะคะ

บันทึกนี้ ชื่อบันทึก ตัว C ใน Action ขายค่ะ ช่วยเติมด้วย