สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2552


สรุปผลการดำเนินงาน ,, เดือนพฤษภาคม 2552 ,,

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำเดือนพฤษภาคม  2552

 

J  จัดโครงการครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3  ตอน  การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านศีล ปัญญา สมาธิ และความเป็นไทย  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552  เวลา 8.30 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2

J  ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติจัดโครงการรวมพลคนเขียน Blog , ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ขอเชิญเป็นวิทยากร, ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ, ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมโครงการฯ, และทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

J  ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติจัดกิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการสัมมนาการพัฒนาองค์การ (Organization Development) รุ่นที่ 6 ในโครงการสัมมนาการพัฒนาองค์การฯ หลักสูตร:จากตัวตนสู่องค์การ, ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย, ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

J   รับเรื่องรายงานตัวกลับแพทย์ใช้ทุน  จำนวน 1 ราย

J   รับเรื่องรายงานตัวกลับจากการฝึกอบรมของพยาบาล  จำนวน 2 ราย

J   ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน และสัญญาลาศึกษาต่อ  จำนวน 4 ราย

J   ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของแพทย์  จำนวน 5 ราย

J   เวียนแจ้งเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2553-2556

J  เวียนแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของตำแหน่งงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

J   ดำเนินการเรื่องขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  จำนวน 1 ราย

J  จัดโครงการรวมพลคนเขียน Blog  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552  เวลา 13.0016.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MD 125 ตึกคณะแพทยศาสตร์

J   ทำโปสเตอร์ต้อนรับการตรวจเยี่ยมประเมินจาก พรพ.

J  เข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9

J   จัดและเข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะแพทย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9

J   ออกหนังสือรับรองต้นสังกัด และรับรองความประพฤติให้แพทย์ที่จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2553  จำนวน  6 ราย

J   ทำหนังสือตอบรับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2552

J   ลง Blue Slip การเดินทางแบบไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน  107 เรื่อง

J   เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ  จำนวน 6 ฉบับ

J   ทำหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 21 ฉบับ

J   ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับสถาบันจำนวน 7 ฉบับ

J   ช่วยสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  จำนวน 140  คน  ณ ห้องเอกาทศรถ 9  ในหัวข้อ ผู้นำ  4 ทิศ

J   เข้ารับการตรวจเยี่ยมประเมินจาก พรพ. ในวันที่  28  พฤษภาคม  2552

J   ร่วมจัดประชุม CUP Board (6 PCU)  ณ ห้องประชุมเพลินไพจิตร  เวลา 13.00-16.00 น.

J   สรุปผลตามตัวชี้วัด QA   ตัวชี้วัดที่ 5.2  และ7.7

J   สรุปงบประมาณพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่  ตุลาคม 2551- พฤษภาคม  2552

J   จัดส่งสรุปรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนเมษายน 2552 (Top up)

J   เข้าร่วมประชุมความเสี่ยง  ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2552  ณ ฝ่ายการพยาบาล

J   คีย์ผลเอ็กซเรย์การตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552  ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552

 

<<---------------------------------------->>

 

 

หมายเลขบันทึก: 266609เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2009 09:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 14:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

รับทราบนะคะ สู้ๆนะน้องๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท