AAR: After Action Review

ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

                     ท่านได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง
   เมื่อเรียนในรายวิชานี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการสอน โดยเฉพาะ  CAI  โดยได้รับความรู้ใหม่ๆอย่างมากเช่น โปรแกรม Authorware , Flash เป็นต้น และทำให้ได้รู้จัก blog ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดในการทำงานวิจัย(IS)
2. อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร
  -
3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร
   -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการทำ CAI 
   -การนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มแล้วช่วยกันวิพากษ์
4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ
    กลับไปผลิตฝึกฝนวิทยายุทธในการทำ  CAI มากยิ่งขึ้น แล้วผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันทนา ขันทะบุตร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 26635, เขียน: 03 May 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอข้อมูลข้อ 2 ด้วยครับ
เร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

[email protected] คิดถึงอยู่