รายงานของมูลนิธิศุภนิมิตเกี่ยวกับเด็กไร้สัญชาติที่มุกดาหาร

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเด็กไร้สัญชาติ - สรุปข่าวภาค 07.00 น. วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552

           มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร และมูลนิธิศุภนิมิต แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จัดเวทีเสวนา "อนาคตเด็กไร้สัญชาติและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์" เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน หลังพบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนมีความรุนแรงมากขึ้น

           ในเวทีเสวนาที่ว่าด้วยเรื่องของ "อนาคตเด็กไร้สัญชาติและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และมูลนิธิศุภนิมิต แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้นำเสนอปัญหาที่พบ ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน รวมทั้งการวางแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังพบว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์และเด็กไร้สัญชาตินับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังกลายเป็นช่องทางของผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

            ในมุมมองของท่านคำสุลิด ผงสมบัด ผู้จัดการโครงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์แขวงสะหวันนะเขต หรือมูลนิธิศุภนิมิตแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า การทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นการทำงานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 เป็นหญิงซึ่งมักตกเป็นเหยื่อในรูปแบบของการใช้แรงงานและการค้าประเวณี ทั้งนี้มูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐานและมีภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุน

             ขณะที่นายสิทธา สุขกันท์ หัวหน้าโครงการพิเศษต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานในพื้นที่กับชุมชนมา 4 ปี พบว่าปัญหาที่สำคัญคือปัญหาเด็กไร้สัญชาติ และแรงงานอพยพ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในจังหวัดมุกดาหารที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการเสวนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันขจัดช่องทางของผู้ไม่หวังดีที่จะแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อดังกล่าวได้

              ด้าน นายวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ได้สะท้อนปัญหาของเด็กไร้สัญชาติว่า ปัจจุบันในจังหวัดมุกดาหาร มีเด็กไร้สัญชาติทั้งสิ้น 159 คน เป็นเด็กสัญชาติไทยแต่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ 19 คน เด็กสัญชาติลาว 137 คน และสัญชาติพม่า 3 คน ดังนั้น หากทุกฝ่ายไม่ร่วมกันทำงานอย่างจริงจังแล้ว อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาประโยชน์จากผู้ไม่หวังดีต่อไปได้

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255206050016&tb=N255206

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Laos Studyความเห็น (3)

สมาชิกใหม่รายตัวค่ะ อาจารย์แหววได้ไปเวทีเสวนานี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ

สมาชิกใหม่รายตัวค่ะ อาจารย์แหววได้ไปเวทีเสวนานี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • ขอให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ