การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบิติราชการ รอบ 6 เดือน ของ ก.พ.ร.และที่ปรึกษาการประเมิน

สอบถาม รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง

         วันนี้(4 มิ.ย.52) เดินทางถึงศาลากลางจังหวัด ช่วง 08.00 น. เศษ ห้วงเวลานี้หน้าศาลากลางเก่า  ยังมีที่จอดรถให้จอดได้หลายคัน  ผมไม่ขับต่อเพื่อเสี่ยงไปยังหน้าศาลากลางใหม่เหมือนที่เคยทำและพลาดท่า   เพราะครั้งนั้นไปแล้วที่จอดรถเต็มวนกลับมใหม่ที่ตรงไหน ๆ ก็เต็มต้องออกไปจอดริมถนนเลยไม่อยากเสี่ยงอีก

         วันนี้ได้พบเพื่อน ๆ ต่างส่วนราชการหลายท่าน  ที่เดินทางมาเพื่อรับการติดตามความก้าวหน้า ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รอบ 6 เดือน ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)  ผมเองเข้าร่วมในฐานะคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น 1 ใน 8 ส่วนราชการหลักที่เป็นขอบเขตของการประเมินของจังหวัด  ทั้งนี้ผมทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน ฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดด้วย  ในวันนี้ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการทุกตัวชี้วัด จะนำเสนอให้แก่ผู้ติดตามคือ สำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัททริส)  ผู้เข้าประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงานของส่วนราชการที่มีคำรับรองปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

        ได้เวลาท่านผู้ว่า ฯ ภานุ อุทัยรัตน์ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้ติดตาม  และมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่า ฯ สุนทร ซ้ายขวัญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ได้นำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดด้วย Powerpoint 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกลความเห็น (0)