ขอบคุณทุกเสียงที่ให้กำลังใจค่ะ  คงต้องขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ในเรื่องการเขียนบล็อกหลักสูตรเรียนรู้จากคำแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ