• ผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะสร้างบล็อกชุมชน "มุสลิมไทย" ขึ้นดีไหม และสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  • หลังจากได้สร้างบล็อกชุมชนของตัวเอง เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส รู้สึกว่า บล็อกมีประโยชน์ต่อการแบ่งปันความรู้ให้กับสังคมมากมาย และเราก็ได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากชุมชนที่เราสนใจ
  • เมื่อได้กลับลองมาทบทวนดู ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมุสลิมไทย โดยเฉพาะในสามชายแดนภาคใต้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดมาจากการไม่เข้าใจกัน เกิดจากความไม่รู้ และไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวัฒนธรรม
  • บล็อกชุมชนนี้ อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับมุสลิมในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เขาคิดอยากจะอธิบาย และเป็นช่องทางให้เืพื่อนชาวต่างศาสนิกได้อ่านและทำความเข้าใจพหุสังคมที่หลากหลาย นำไปสู่ความเข้าใจที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างมีความสุข
  • เวบไซต์ในวงการมุสลิมเอง ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม หรือเป็นเวบส่วนบุคคลซะส่วนใหญ่ ยังไม่ยืดหยุ่นพอที่จะให้โอกาสให้มุสลิมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
  • หากมองในแง่ของคำสอนในอิสลาม อิสลามต้องการให้ทุกคนศึกษาหาความรู้มาปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้ออกไป ดังคำกล่าวของท่านร่อซู้ล (ซ.ล) ที่กล่าวว่า "จงเผยแพร่จากฉัน แม้เพียงโองการเดียว" ขณะเดียวกัน อิสลามก็ไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงเรียกร้องให้ผู้ศึกษาหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ออกไปเท่านั้น แต่ยังให้เขาศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก ดังคำกล่าวที่ว่า "มนุษย์จะได้รับความรู้ตราบเท่าที่เขาแสวงหาความรู้ ถ้าหากเขาคิดว่าเขามีความรู้ทุกอย่างแล้ว เขาก็จะกลายเป็นผู้ที่โง่เขลา"
  • กล่าวให้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษาของอิสลามนั้น นอกจากจะเน้นในเรื่องศาสนา ศีลธรรมจิตใจ หรือมีประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว แต่การศึกษานั้นจะต้องมีส่วนประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย
  • จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการจัดการความรู้นั้นสอดคล้องกับคำสอนในอิสลาม ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสามารถนำคำสอนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองและสังคมอย่างไร


    งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1426