วันนี้ได้ดูผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนแต่ละกลุ่มเยี่ยมมากเลย เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วย