เรื่องของคนเมา

 

วันนี้…..ครูประจำหอนอนนักเรียนชาย.......เล่าเรื่องนักเรียนที่ตนเองดูแล....เล่นฟุตบอลแล้วเกิดอุบัติเหตุ...ทำให้นักเรียนคนนั้นมีบาดแผลลึกมาก  และยาวเกือบ   1  ฝ่ามือ  ...ครูรีบนำนักเรียนไปสถานีอนามัยใกล้กับโรงเรียนทันที......  ระหว่างทางที่นั่งรถไปกับนักเรียนนั้น........  พอรถโยกครั้งหนึ่ง..เท้าที่มีบาดแผลก็แกว่งมาที่ใกล้ใบหน้าของครูครั้งหนึ่ง (ครูเบือนหน้าหนีไม่อยากดูทีหนึ่ง)   เป็นอยู่อย่างนั้นจนถึงสถานีอนามัย ......   เมื่อนำนักเรียนลงจากรถเรียบร้อย.........   ปรากฏว่า   พยาบาลร้องตะโกน   ช่วยครูก่อนๆ   เร็วๆเข้า     .............ฮิๆๆๆๆ   .............ฮิๆๆๆๆ   ......ครูเป็นลม...???     ลงไปนอนกับพื้นเสียแล้ว ??? …..