9 วิธีพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นคนใจกว้าง

 

...

รศ.ดร.แจคเคอลีน มิทเชลซัน (Jacqueline Mitchelson) และคณะ แห่งภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยออเบิร์น (Auburn U) อลาบามา สหรัฐฯ และคณะ ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 288 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเป็นคน "สมบูรณ์แบบ (perfectionist)" หรือตั้งมาตรฐานการทำงาน-ครอบครัวไว้สูงเกินจริงมากกว่าผู้ชาย

... 

เรื่องนี้มีความยาวเกิน ตีพิมพ์ใน gotoknow ไม่ได้ โปรดคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)