ดีใจกับครูลินลดา..ครูภาษาไทยหัวใจนักสู้..สู่เวทีนานาชาติ


คุณครูลินลดา กันทะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ได้รับรางวัล Innovation Teachers Leadership Award 2009

 

 

 

ดีใจกับครูลินลดา..ครูภาษาไทยหัวใจนักสู้..สู่เวทีนานาชาติ

 

ไมโครซอฟท์ประกาศผล

โครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009”
ส่ง 10 ตัวแทนครูไทย

ประลองผลงานไอซีทีเพื่อการศึกษาในระดับสากล
 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ

“Innovative Teachers Leadership Awards 2009”

พร้อมมอบรางวัลให้กับครูที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้ตัวแทนครูจากประเทศไทย 10 ท่านเข้าร่วมการประชุม

และนำเสนอผลงานเข้าประกวดในระดับนานาชาติ

ในงาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009”

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปลายเดือนพฤษภาคมนี้


 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับสมัครผลงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards 2009” คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดสรรผลงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนมาร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูทั่วประเทศ โดยมีครูสนใจส่ง ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศสำหรับครูตัวแทนประจำประเทศไทยในปี 2552 จำนวน 10 ท่าน โดยครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ จะได้เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของครูเพื่อประกวดในระดับนานาชาติที่งาน “Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2009” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤษภาคมศกนี้           
 
โครงการ “Innovative Teachers Leadership Awards”   

เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเป็นเวทีให้กับครูเพื่อส่งเสริมและยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผลจนเกิดคุณประโยชน์แก่แวดวงการศึกษาในระดับประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ทางไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับ UNESCO ในการจัดงาน       และมีคณะครูกว่า 80 ท่าน และผู้บริหารการศึกษากว่า 50 ท่าน จาก 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงาน    ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีระดับโลก ณ ประเทศบราซิลปลายปีนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ครูจากนานาประเทศได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนครู   ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดรับแนวทางใหม่

ในการพัฒนาการเรียนการสอนจากชุมชนครูด้วยกัน ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ

ในวงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
 
รายนามครูที่ได้รับรางวัล “Innovative Teachers Leadership Award 2009”  
 
1. คุณครูปาริชาติ  เภสัชชา      โรงเรียนอุทัยวิทยาคม - จังหวัดอุทัยธานี
    ผลงาน การพัฒนานักเรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เม้าส์โดยใช้

    กระบวนการวิจัย
 
2. คุณครูลินลดา  กันทะพงค์     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่     
    ผลงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านลอยฟ้า เรื่องต้นข้าวชาวนาไทย

 
3. คุณครูพจนา  ธุระนนท์         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดมุกดาหาร
    ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน
 
4. คุณครูอำนาจ พรหมใจรักษ์    โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ - จังหวัดขอนแก่น
    ผลงาน บทเรียนออนไลน์ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
 
5. คุณครูจุฬาวรรณ์  บัวหลวง   โรงเรียนบ้านบน - จังหวัดปัตตานี
    ผลงาน Call Computer-Assisted Language Learning
 
6. คุณครูอมรรัตน์  ศิรินุพงศ์      โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ - จังหวัดสงขลา
    ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์
 
7. คุณครูรณชิต  นราพันธ์        โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก - จังหวัดกรุงเทพฯ
    ผลงาน โครงงานเอนิเมชั่นเพื่อน้อง เรื่องคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
 
8. คุณครูสุติมา  ผ่องพันธุ์งาม    โรงเรียนจิตรลดา (ระดับประถมศึกษา) - จังหวัดกรุงเทพฯ
    ผลงาน When Animals Talk
 
9. คุณครูจันทร์จิรา  พงษ์ชู       โรงเรียนปทุมวิไล - จังหวัดปทุมธานี
    ผลงาน เอกสารประกอบการเรียน "เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม "Microsoft Excel"
 
10. คุณครูสิริพรรณ  พ่วงสุขขี    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย - จังหวัดกรุงเทพฯ
     ผลงาน หุ่นยนต์ตัวน้อยของผม (My Little Robot)

ที่มา มติชนรายวัน วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11385 หน้า 23

ขอบคุณน้ำใจของครูตุ๊กแกสำหรับข้อมูลค่ะ..

ดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ..

http://blog.eduzones.com/magazine/23126

http://www.newswit.com/news/2009-04-27/cb4cd2330cd4855351f9411ceed32ee4/

http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=9930 

 

 

 

ดีใจกับความสำเร็จของน้องขวัญ : ครูลินลดา กันทะพงศ์

ที่พัฒนางานการสอนด้วยกระบวนการวิจัย (CAR)

พัฒนาสื่อคุณภาพของอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนได้สำเร็จ

 

 

      อยากรู้จักครูขวัญ..เชิญที่บันทึกนี้ค่ะ

 

 http://gotoknow.org/blog/auon10/257173  เรื่องเล่าเร้าพลัง CAR งานง่ายๆ ของครู

 http://gotoknow.org/blog/auon10/259010  CAR 1 ของครูลินลดา

 http://gotoknow.org/blog/auon10/259334  CAR 2 ของครูลินลดา

 http://gotoknow.org/blog/auon10/259495  เครื่องมือ CAR 2 ของครูลินลดา

 http://gotoknow.org/blog/auon10/260580  เครื่องมือ CAR 2 ของครูลินลดา (ต่อ)

 http://gotoknow.org/blog/auon10/260796  ดูเด็ก ป.2 ทำนาที่เชียงใหม่

 http://gotoknow.org/blog/auon10/261785  กว่าจะเป็นเมล็ดข้าว : ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

 

     สวัสดีค่ะ 

หมายเลขบันทึก: 264127เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2009 21:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (16)

สวัสดีค่ะ

 • เป็นกำลังใจให้ครูลินลดาค่ะ
 • และเป็นกำลังใจให้เจ้าของบันทึกที่ได้สื่อให้ทราบทั่วกัน
 • ขอขอบคุณมากค่ะ
 • รักและคิดถึงเสมอ

สวัสดีค่ะ...

      มาเป็นหนึ่งกำลังใจ  ส่งใจไปเชียร์ครูขวัญ และตัวแทนครูไทยทุกท่านค่ะ ..

     

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_14642.html][img]http://comment-thai.com/photo/14642.gif[/img][/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_14642.html]> กดเบาๆนะจ๊ะ <[/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_15089.html][img]http://comment-thai.com/photo/15089.gif[/img][/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_15089.html]> กดเบาๆนะจ๊ะ <[/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_15132.html][img]http://comment-thai.com/photo/15132.gif[/img][/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_15132.html]> กดเบาๆนะจ๊ะ <[/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_14191.html][img]http://comment-thai.com/photo/14191.gif[/img][/url]

[url=http://comment-thai.com/pimp_glitter_14191.html]> กดเบาๆนะจ๊ะ <[/url]

สวัสดีเจ้า ศน.อ้วน

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ โดยเฉพาะน้ำใจจากครูตุ๊กแกที่ส่งน้ำดื่มสมุนไพรมาให้ เด็กๆ น่ารักมากค่ะ และที่สำคัญกำลังใจจากนายสถานีตัวอ้วนๆ จึงทำให้ครูลินลดา กันทะพงค์. ได้รับรางวัล Educators,Choice ซึ่งรางวัลนี้ จะเป็นรางวัลเดียวที่เพื่อนครูจาก 18 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทย ร่วมกันโหวดเพื่อเลือกหาผลงานที่ตนเองชอบที่สุดเพียงหนึ่งเดียว และครูขวัญภูมิใจมากค่ะ ที่ได้รับรางวัลนี้ มันคล้ายกับรางวัลป๊อบปูล่าโหวดของบ้านเรานั่นแหละค่ะ แล้วจะส่งรูปให้ดูนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ เพิ่งกลับถึงเมืองไทยก็รีบอ่านเลยนะเนี่ย

ครูขวัญเจ้า

 • มาแสดงความดีใจโตย
 • คนไทยหัวใจช้างเจ้า
 • กึ๊ดเติงหาพี่อ้วนเจ้า
 • สวัสดีค่ะ..
 • ครูส้ม..มาร่วมแสดงความดีใจกับคุณครู..คนเก่ง
 • "คุณครูลินลดา กันทะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ได้รับรางวัล Innovation Teachers Leadership Award 2009 "
 • ขอเป็นกำลังให้คุณครู..สร้างสรรสิ่งดีๆ..อย่างนี้ต่อไปค่ะ..
 • ขอบคุณ..คุณพี่..ศน.อ้วน..ที่ครูส้มแอบรัก..ที่นำสิ่งดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟัง 
 • คิดถึงรอยยิ้มสวยๆ..ของศน.อ้วน ค่ะ..

                                 

สวัสดีค่ะ

- มาร่วมชื่นชมและยินดีกัยครูลินดาค่ะ

- เพลงเพราะมากค่ะ

         

- สุขกายสุขใจนะคะ

 

ขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านค่ะ..

สำหรับความรักและความปรารถนาดีที่มอบให้ครูภาษาไทยหัวใจนักสู้

 • ขอบคุณพี่คิม..ค่ะ ในความสม่ำเสมอที่น่ารัก
 • ขอบพระคุณท่านผอ.ประจักษ์ค่ะ..สำหรับดอกไม้ช่อสวย
 • ขอบคุณน้ำสมุนไพรน้ำใจของครูตุ๊กแกค่ะ.. น้องขวัญได้แล้วเด้อค่า..
 • ขอบคุณน้องนนนี่จากขอนแก่น..ชื่อนี้คุ้นๆค่ะ  เราน่าจะพบกันงานคณิตศาสตร์นานาชาติใช่ไหมคะ..ขอบคุณของฝากค่ะ
 • ขอบคุณน้องขวัญค่ะ..ที่เข้ามาบอกชื่อรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ   เก่งจริงน้องสาว ศน.อ้วน ที่ชนะใจทั้ง ๑๘ ประทศได้ ..รักษาความดีความเก่งไว้ตลอดกาลนะคะ..คนดี
 • ขอบคุณน้องเขี้ยวเจ้า..."ใช่แล้ว"  คนไทยหัวใจช้าง ..เหมาะแต๊ๆเจ้ากำอู้นี้
 • ขอบคุณครูส้มมากค่ะ...อิอิ..พี่อ้วนยิ้มแก้มป่องเชียวค่ะ..กับคำหวานของครูส้ม ..ขอบคุณๆๆค่ะ..น่ารักจังเด็กน้อยตาโต
 • ขอบคุณคุณครูพรรณาค่ะ..ที่ร่วมดีใจกับน้องขวัญ

น้องขวัญรับทราบความรักและน้ำใจของเพื่อนๆแล้วนะคะ

 

T.linได้ที่เท่าไหรค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับครูขวัญ(ลินลดา)นะค่ะ ศิษย์เก่าครูขวัญ

ไม่เจอครูนานแล้วยังสวยเหมือนเดิมนะค่ะ (ศิษย์เก่าครูขวัญ)

สวัสดีปีใหม่ 2553

ดีใจ๋ที่ได้รู้จัก ศน.พี่อ้วนคนงามเจ้า..น้องจะส่งกรอบงานน้องมาหื้อปี้จ้วยน้อง..เน้อเจ้า

ขอบคุณนักๆๆๆบ่ฮู้จะนักม่อกใดล่ะ

ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยอีกคน

สวัสดีเจ้า พี่อ้วนจ๋า

กึ๊ดเติงหาหลายเจ้า หวังว่าพี่สาวคงสบายดี เป็นกำลังใจกับการงานนะคะ

สวัสดีครับ

ครูเดขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี