เชื้อดื้อยา

ภาณุ
เชื้อดื้อยา

MRSA หรือ เชื้อดื้อยา

MRSA ย่อมาจาก Methicillin Resistant Staphylococcus aureus คือ แบคทีเรียสแตฟิโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเมธิซิลลิน (Methicillin) กรมควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา รายงานว่า ในปี 2538 มีผู้ติดเชื้อชนิดนี้ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 22% ของผู้ที่ติดเชื้อ จาก S. aureus ทั้งหมด และปี 2547 อัตราผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็น 63%

                เดิมผู้ป่วยติดเชื้อ MRSA ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอยู่แล้ว แต่ ณ วันนี้ กลับมีรายงานผู้ติดเชื้อในเขตชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ไม่เพียงเท่านั้น มันยังมีอานุภาพรุนแรงกว่าเดิมอีก


เชื้อที่เป็นสาเหตุ

เชื้อที่เป็นสาเหตุได้เชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งสามารถพบได้ที่ผิวหนังและเยื่อบุของร่างกายเช่นในรูจมูกโดยที่ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่หากกลไกการป้องกันตัวเองของคนเราเสียหาย เช่นมีแผลที่ผิวหนัง หรือคนที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดผิวหนัง เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดโรคได้หลายระบบ เช่นผิวหนังอักเสบ ฝี ปอดอักเสบ เชื้อกระแสโลหิตลิ้นหัวใจอักเสบซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเชื้อตามธรรมชาติจะไม่ดื้อต่อยา สามารถใช้ยาได้หลายชนิด แต่หากเชื้อนี้เกิดการดื้อยา METHICILLIN เราเรียก Methicillin resistant Staphyllococcus aureus

โรคที่เกิดจากเชื้อ Staphyllococcus

เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดโรคที่ไม่รุนแรงหรืออาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตตำแหน่งหรือโรคที่เกิดโรคได้แก่

1.       ผิวหนังอาจจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ ฝี

2.       อาหารเป็นพิษ

3.       ปอดบวม หนองในช่องหุ้มปอด

4.       ลิ้นหัวใจอักเสบ

5.       ข้อติดเชื้อ

6.       เชื้อเข้ากระแสโลหิตไปทั่วร่างกายซึ่งอัตราการเสียชีวิตสูง

การรักษาการติดเชื้อ Staphyllococcus

เชื้อที่พบในธรรมชาติมักจะไม่ดื้อยา เราสามารถใช้ยาได้หลายชนิด เช่นกลุ่ม penicillin erythromycinซึ่งผลการรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ การติดเชื้อ Methicillin resistant Staphyllococcus aureus  เชื้อตัวนี้มักจะพบในโรงพยาบาลซึ่งเกิดจากตัวเชื้อมีการพัฒนาสายพันธ์ และเกิดการดื้อยาทำให้การรักษาลำบากยิ่งขึ้นเพราะลำพังตัวเชื้อที่ไม่ดื้อยาอัตราการเสียชีวิตก็สูงอยู่แล้ว การรักษาต้องเลือกยาที่ใช้ได้ผลซึ่งมีราคาแพง

ใครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ MRSA

เนื่องจากเชื้อนี้มักจะติดในโรงพยาบาล ผู้ที่ติดเชื้อมักจะได้จากในโรงพยาบาลโดยมากมักเป็นผู้ป่วยที่นอน ICU

1.       ผู้ป่วยที่ผ่าตัด

2.       ผู้ที่ผ่าตัดทางโรคกระดูก

3.       ผู้ที่ต้องล้างไต

4.       ผู้ที่ติดยาเสพติด

การตรวจหาเชื้อ

หากมีไข้แพทย์จะเจาะเลือดหรือนำสารคัดหลังที่สงสัยว่าจะเป็นแหล่งติดเชื้อนั้นไปเพาะเชื้อ และหาความไวของเชื้อโรคต่อยา หากพบว่าดื้อต่อMethicillin จึงจะเรียกว่า MRSA หากท่านติดเชื้อนี้จะส่งผลอย่างไรกับท่าน เนื่องจากเชื้อนี้จะดื้อต่อยาหลายชนิด ทางโรงพยาบาลจะต้องพยายามป้องกันมิให้เชื้อนี้แพร่ไปสู่คนอื่นหรือออกนอกโรงพยาบาล แพทย์จะแยกท่านออกจากผู้ป่วยอื่น

จะติดป้ายหน้าห้องว่ามีการติดเชื้อนี้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่และคนที่มาเยี่ยมต้องระมัดระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค ผู้ที่เข้ามาดูแลจะต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย ชุดคลุม ล้างมือทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังรักษา

โรคนี้จะติดต่อคนอื่นหรือไม่

โดยทั่วไปมักจะไม่ติดต่อคนอื่น แต่ต้องระวังผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีแผลที่ผิวหนังซึ่งอาจจะติดเชื้อได้ง่าย

การป้องการติดเชื้อดื้อยาสำหรับผู้ใหญ่

1.       หากคุณรับประทานยาปฏิชีวนะ ควรจะรับประทานยาจนครบตามแพทย์สั่ง

2.       ติดตามอาการต่างๆ เช่นไข้หนาวสั่น หรือมีหนองไหลหากพบให้แจ้งแพทย์

การป้องกันการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด

เมื่อเข้าโรงพยาบาลต้องถามแพทย์ถึงมาตรการป้องกันโรงติดเชื้อ และแจ้งต่อแพทย์ว่ากังวลเรื่องนี้มาก แน่ใจว่าแพทย์และพยาบาลล้างมือก่อนที่จะไปตรวจท่าน หากคุณเป็นโรคเบาหวานต้องปรึกษาแพทย์ว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลเท่าใด และคุมอย่างไร หากคุณอ้วนต้องลดน้ำหนักลง เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ให้หยุดสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดได้ง่าย แจ้งแพทย์เรื่องยาที่รับประทานอยู่ทั้งหมด

การปฏิบัติขณะอยู่ในโรงพยาบาล

1.       ฟอกมือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ

2.       แจ้งพยาบาลทุกครั้งที่ชุดหรือที่นอนของท่านปนเปื้อนอุจาระ

3.       แจ้งพยาบาลและแพทย์ให้ล้างมือก่อนที่จะตรวจท่าน

4.       ตำแหน่งที่ให้น้ำเกลือต้องแห้งอยู่ตลอดเวลา หากเปียกน้ำต้องแจ้งพยาบาลให้ทราบ

5.       หากผ้าปิดแผลเปียกต้องแจ้งพยาบาลให้ทราบ

6.       หากสายต่างๆ เช่นสายน้ำเกลือ สายสวนปัสสาวะ ฯลฯหลุดหรือหลวมต้องแจ้งพยาบาลทันที

7.       ห้ามญาติมาเยี่ยมหากกำลังเจ็บป่วย

8.       ทุกครั้งที่รับประทานยาต้องตรวจดูทุกครั้ง

การปฏิบัติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

1.       ถามเรื่องยาที่จะต้องรับประทานเมื่อออกจากโรงพยาบาล

2.       ให้เภสัชอธิบายวิธีการใช้ยา

3.       เฝ้าติดตามอาการไขหนาวสั่น หนองไหล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัดและประเมินผล ประกันคุณภาพ การพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#mrsa#เชื้อดื้อยา

หมายเลขบันทึก: 261846, เขียน: 18 May 2009 @ 13:49 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)