Mdd-68....Hr-99 ...... Hr-98.....Mdd-68

 

 

 

คำว่ารัก                          รักเธอ                          มันตรึงจิต

คำว่ามิตร                       ชิดใกล้                          ไม่อับเฉา

คำว่าเหงา                       แม้เป็น                         เพียงเงาเงา

คำว่าเรา                          จบสิ้น                           พอกันที

 

Hr-101                         Ig-3                    Hr-101                              

คนคนนี้                         รักใคร                           นั้นรักมาก

คนคนนี้                         ไม่อยาก                         ให้เธอหนี

คนคนนี้                         แม้เธอ                            ไม่ใยดี

คนคนนี้                         ภักดี                                กว่าใครใคร

   Hr-142                               Hr-142                           Hr-142        

 

ลวงว่ารัก                       ไม่ซื่อ                            มันแสนเจ็บ

ลวงมาเหน็บ                 หนาวใจ                         มันใหญ่หลวง

ลวงเธอลวง                   ให้รัก                              มันหนักทรวง

ลวงว่าห่วง                    ลวงคำคน                      มันคนลวง!!!

                                                                               LLWD ;16-5-52

Hr-104 .................................>>>Ig-2