๔. วิตกจริต

ลักษณะ

พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ   ความคิดพวยพุ่ง ฟุ้งซ่าน  อยู่ในโลกความคิด  ไม่ใช่โลกความจริง     มองโลกในแง่ร้ายว่าคนอื่นจะเอาเปรียบ  กลั่นแกล้งเรา     หน้าจะบึ้ง  ไม่ค่อยยิ้ม  เจ้ากี้เจ้าการ  อัตตาสูง  คิดว่าตัวเองเก่ง    อยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่อง     ผัดวันประกันพรุ่ง

จุดแข็ง

เป็นนักคิดระดับเยี่ยมยอด  มองอะไรทะลุปรุโปร่งหลายชั้น    เป็นนักพูดที่เก่ง  จูงใจคน  เป็นผู้นำในหลายวงการ     ละเอียดรอบคอบ  เจาะลึกในรายละเอียด     เห็นความผิดเล็กความผิดน้อยที่คนอื่นไม่เห็น

จุดอ่อน

มองจุดเล็ก  ลืมภาพใหญ่    เปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลา  จุดยืนกลับไปกลับมา  ไม่รักษาสัญญา     มีแต่ความคิด  ไม่มีความรู้สึก  ไม่มีวิจารณญาณ  ลังเล  มักตัดสินใจผิพลาด     มักทะเลาะวะวาท  ทำร้ายจิตใจ  เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น     มีความทุกข์  เพราะเห็นแต่ปัญหา  แต่หาทางแก้ไม่ได้

วิธีแก้ไข

เลือกความคิด  อย่าให้ความคิดลากไป     ฝึกสมาธิแบบอานาปานัสสติ  เพื่อสงบสติอารมณ์  เลิกอกุศลจิต  คลายจากความฟุ้งซ่าน     สร้างวินัย  ต้องสร้างกรอบเวลา     ฝึกมองภาพรวม  คิดให้ครบวงจร     หัดมองโลกในแง่ดี      พัฒนาสมองด้านขวา

จากหนังสือ จริต ๖  ศาสตร์ในการอ่านใจคน

คราวหน้าจะต่อเรื่อง  ศรัทธาจริต นะค่ะ สวัสดีค่ะ