วันนี้วันที่ 29 เมษายน 2549  อ.หนึ่งได้มาพบกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทที่แม่สอด  มีภาพยนต์สั้นๆมาเสนอเป็นเรื่องราวของครูใหญ่นักพัฒนาที่เดินทางโดยสมัครใจในอยู่โรงเรียนที่ไม่มีใครอยากไป  เป็นหมู่บ้านที่ชุมชนนั้นไม่ให้ความร่วมมือใดใด  เริ่มต้นด้วยหลักการง่ายๆคือทำให้ดูเริ่มจากตนเองก่อน  ที่สุดชาวบ้านก็จะค่อยๆเริ่มเข้ามาช่วย  รัฐเริ่มเข้ามาช่วย  จนเป็นโรงเรียนตัวอย่าง  ดูแล้ว  เป็นความฝันหนึ่งในชีวิต   แต่ที่สุดคิดเองว่าหน้าที่ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  แน่นอนกลไกของสังคมก็จะขับเคลื่อนไปได้