ทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมา   แต่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องทำแต่กรรมดีละเว้นความชั่วใครเห็นด้วยช่วยแสดงความคิดเห็นมาเน้อ.........