ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป

Gammiie
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แล้วแต่เวรแต่กรรม

          

       ทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมา   แต่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องทำแต่กรรมดีละเว้นความชั่วใครเห็นด้วยช่วยแสดงความคิดเห็นมาเน้อ.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน noonajiaranaiความเห็น (4)

wimontip
IP: xxx.19.194.38
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย เพราะโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโยม
wimontip
IP: xxx.19.194.38
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย เพราะกรรมขึ้นอยู่ที่การกระทำ ใครทำกรรมดีย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี ใครทำกรรมชั่วก็จะได้รับกรรมชั่ว ซึ่งกรรมนั้นรอเราอยู่ นะโยม ....ขอเจริญพร
Phrakhruniwittooratorn
IP: xxx.128.84.83
เขียนเมื่อ 

กรรมดี เรากล่าวอ้าง งดงาม

กรรมชั่ว มิควรตาม เร่าร้อน

ตรึกตรอง สิ่งเลวทราม ขับไล่ หายหนี

เราอย่า คิดเคือดค้อน ทั่งแค้นกังวน

กรรมตน เราก่อแล้ว ลดลง

เราก่อ ขอปลดปลง ย่อมได้

ควรคิด ใคร่ใจตรง สัตย์ซื่อ จริงเฮย

ตรองไตร่ ใบบุญให้ แด่เจ้าเวรกรรม

ผลเห็น มักล่วงรู้ ในใจ

ดีชั่ว กรรมตามไป รบเร้า

บุญบาป ส่งผลไว จงอย่า ทำเลย

หนุนส่ง ตนตัวเจ้า สู่ชั้นเมืองแมน

ขอบคุณผู้ประพันธ์ไว้ ณ โอกาสนี้

Phrakhruniwittooratorn
IP: xxx.123.174.182
เขียนเมื่อ 

ขอส่งท้ายปี่เก่า ๒๕๕๒ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๓

  • ขอนำพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน ณ มหาสมาคมเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๕๗ น. ว่า
  • “ในหลวง” ทรงแนะประชาชนตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง เพื่อบ้านเมืองของเรา
  • ความสุขของข้าพเจ้าคือบ้านเมืองปกติสุข ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีด้วยประการต่างๆ ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้ผิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
  • จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน หมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วทำตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืนไป
  • ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิผลขึ้นแก่ท่าน ทั่วหน้ากัน”