ใหนๆก็จะจากกันแล้วขอฝากการเป่าขลุ่ยไว้หัดเล่นนะครับ