สัมมนาเกษตรต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ

PANADDA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสัมมนาเป็นเหมือนการมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้จัดสัมมนาเกษตรกรต้นแบบ ในกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ โดยมีทีมติดตามจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาร่วมสังเกตการณ์

บรรยากาศในการสัมมนาเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งเกษตรกรที่เป็นครูติดแผ่นดิน ทั้งเจ้าหน้าที่จากจังหวัดและจากกรมส่งเสริมการเกษตรรู้จักกันเป็นอย่างดี มีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง ทำให้การสัมมนาเป็นเหมือนการมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ก่อนเริ่มการพูดคุยกันมปัญหากับโน๊ตบุ๊คนิดหน่อย กว่าจะแก้ปัญหาได้ต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนหัวข้อในการพูดคุยจะเป็นการแนะนำโครงการ แนวทางการดำเนินงาน การสาธิตการใช้เครื่องวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และการทำแผนการจัดเวที ในส่วนของการใช้เครื่องวิเคราะห์ดินนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ดำเนินโครงการปรับกระทัศน์เกษตรกรในการผลิตตามศักยภาพดิน มีการอบรมให้เกษตรกรใช้เครื่องวิเคราะห์ดินนี้แล้ว  ทางจังหวัดเป็นห่วงเรื่องการจัดเวทีทั้ง 4 ครั้ง เพราะมีระยะเวลาเข้ามาเป็นข้อจำกัด จึงทำให้การจัเวทีไม่เป็นไปตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว

         

ผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ มี 2 ส่วนด้วยกัน คือ ได้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง และแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าว

ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง (จังหวัดสมุทรปราการ)

1.      เมล็ดพันธุ์

เกษตรกรมีการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่สูง ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้เหตุผลว่าต้องเผื่อเมล็ดพันธุ์ถูกทำลายจากหอยเชอรี่ ต้องการให้ต้นข้าวแน่นเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้น และเมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวจึงจำเป็นต้องใช้มาก

2.      การเตรียมดิน

เกษตรกรขาดความปราณีตในการเตรียมดิน มีการเร่งรีบ และที่สำคัญคือ พื้นที่แปลงนาไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีวัชพืชมาก และใช้เวลาในการสูบน้ำเข้าแปลงนานาน สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

3.      ปุ๋ยเคมี

เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีแตกต่างกัน ทั้งสูตร และอัตรการใช้ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าว และราคาปุ๋ย ไม่คำนึงถึงศักยภาพของดิน และความจำเป็นของต้นข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

4.      สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดวัชพืชสูง เนื่องจากไม่มีการจัดการที่ดีในขั้นตอนการเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และการเก็บเกี่ยว

แนวทางในการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง จังหวัดสมุทรปราการ

1.      เมล็ดพันธุ์

1.1.  คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานที่ผลิตของราชการ ศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาตรฐาน

1.2.  เกษตรกรควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง อย่างน้อย 2 ฤดูกาลผลิต โดยทำการตัดพันธุ์ปนบริเวณที่ต้องการเก็บไว้ทำพันธุ์ ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวให้ทำความสะอาดรถเกี่ยว หากไม่สะดวกให้เกี่ยวข้าวบริเวณที่จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์หลังสุดเพื่อป้องกันข้าวปนจากที่อื่น

2.      การเตรียมดิน

2.1.  ต้องปรับพื้นที่แปลงนาให้สม่ำเสมอ

2.2.  ใช้ความปราณีตในขั้นตอนการเตรียมดิน

2.3.  ล่อวัชพืชให้ขึ้นก่อนไถ

3.      การใช้ปุ๋ยเคมี

3.1.  ใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน

3.2.  ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

4.      การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช

ควรใช้วิธีการป้องกันกำจัดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำป้องการการงอกของวัชพืช ก่อนไถควรล่อให้วัชพืชขึ้นก่อนแล้วจึงทำการไถกลบเพื่อลดจำนวนวัชพืช เมล็ดพันธุ์ควรคัดจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน ไม่มีวัชพืชเจือปน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลดต้นทุนการผลิตข้าวความเห็น (4)

ขอบคุณที่นำมาแลกเปลี่ยนกันคะ

เขียนเมื่อ 
  • คลอดจนได้นะ
  • รออ่านบันทักต่อไปอยู่
  • ขอบพระคุณที่นำมาแลกเปลี่ยนจ้า อิอิ
ปนัดดา
IP: xxx.25.93.229
เขียนเมื่อ 

- ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะพี่หม่า

- บันทึกต่อไป รอนานหน่อย ไม่ได้อยู่สนง.เลย

jokey
IP: xxx.176.80.11
เขียนเมื่อ 

อยากจะสอบถามเรื่องการทำการเกษตร อยากจะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้พระประแดงน่ะคะ จะสอบถามใครได้บ้าง อยู่ตรงสำโรงใต้ค่ะ