คุณ 9Aum แนะนำเทคนิคดีดีอีกแล้ว คราวนี้เป็นการใช้ CSS/DOM ในการปรับแต่งปุ่ม browse

user posted image

ลองอ่านเทคนิคนี้ได้ที่ CSS2/DOM - Styling an input type="file"