ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่สร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะควรนำมารวมคำนวณเป็นต้นทุนของส่วนราชการหรือไม่

ปัญหาในการนำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ส่วนราชการสร้างเพื่อสาธารณะประโยชน์มารวมในการคำนวณต้นทุน

ส่วนราชการบางแห่งเห็นว่าไม่ควรนำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่สร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะมารวมเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในการคำนวณต้นทุน เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากใช้สินทรัพย์นั้นโดยตรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ด้านการบัญชีต้นทุนความเห็น (2)

55
IP: xxx.143.155.44
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย

ดดด
IP: xxx.121.160.61
เขียนเมื่อ 

ต้องรวม แต่แยกเป็นผลผลิตออกมาต่างหาก หากทำงบก็ควรแสดงเป็นบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เห็นว่าก่อนรวมกำไรหรือขาดทุน และเมื่อรวมผลผลิตเพื่อสาธารณะประโยชน์แล้วขาดทุนเท่าใด จำนวนหน่วยน่าจะมาจากปริมาณการใช้สาธารณะประโยชน์นั้น