ตอนนี้ทั้งแปลงไฟล์   รวบรวมไฟล์จากเวทีเสวนา "ชุมชนคุณอำนวย"  ที่บ้านผู้หว่านเมื่อ 17-18 เมษายน ที่เพิ่งผ่านมา   ได้ครบแล้วครับ    วันนี้คงจะเขียนลง CD  เสร็จ    และจะส่งให้สมาชิกที่เข้าร่วมทางไปรษณีย์นะครับ      หากได้รับช้าอย่างไร   ให้ทวงถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ   เผื่อกรณีไม่ถึงที่หมาย     หรือหากท่านใดต้องการ update  ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งไปให้แจ้งมาด้วยนะครับ

จะมีไฟล์เอกสารที่เป็น word, mindmanager, powerpoint, และไฟล์เสียงซึ่งใช้ media player เล่นก็ได้ครับ     ทั้งหมด   630 MB   ครับ    จึงต้องส่งเป็น CD ครับ