วันที่  20-21 เมษายน 2549 ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้ความรู้มากและประทับใจอาจารย์และเพื่อนพี่น้องครูประจำการชาวเทคโนฯทุกท่าน