ตั้งแต่เรียนมาในเทอมนี้ได้รับความรู้มากที่สุด  โดยเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์ ขอบคุณเพื่อน ๆ มากค่ะ ที่ให้ความรู้